Liepos 1 d.

Raktažodžiai:

Tituliniai Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios atlaidai.
Atlaiduose (11 val.) lankysis vyskupas emeritas Juozas Matulaitis.

Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Birželio 17 d.

Raktažodžiai:

Šv. Antano Paduviečio atlaidai Molėtų bažnyčioje.

Į parapiją atvyks Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir 11 val. šv. Mišiose teiks Sutvirtinimo sakramentą.

Birželio 15 d.

Raktažodžiai:

Šį penktadienį rytinių šv. Mišių nebus. Kunigai išvyksta į Pivašiūnus.

Vakarinės šv. Mišios įprastu laiku - 19 val. Švęsime Švč. Jėzaus Širdies iškilmę.

Šlovinimo vakaras

Raktažodžiai:

Ateinantį ketvirtadienį (birželio 14 d.) kviečiame į tikėjimo liudijimo šventę.

Molėtų parapijoje svečiuosis Vilniaus Kalvarijų jaunimas ir Kaišiadorių vyskupijos jaunimo komanda (KVJK).

Vakarinių šv. Mišių metu giedos Vilniaus Kalvarijų jaunimas.

Šlovinimo vakaro programoje: giesmės, liudijimai, mokymas apie šv. Ignacą Lojolą,
pantomimos pasirodymai.

Šlovinimo vakaro pradžia 20 val.

Birželio 13 d.

Raktažodžiai:

Ateinantį trečiadienį Molėtų parapijoje lankysis Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas
Jonas Ivanauskas ir atliks parapijos kanoninę vizitaciją.

Birželio 10 d.

Raktažodžiai:

Ateinantį sekmadienį Molėtų bažnyčioje vyks koncertas, skirtas dirigentui, profesoriui Vytautui Viržoniui (1930-2010) atminti.

Koncerto pradžia 12.30 val.

Ji kaip vėjas

Dvasia: hebrajiškai ruah; graikiškai – pneuma; lotyniškai – spiritus. Tos trys Apreiškimo kalbos Dvasią vadina tuo pačiu vardu, reiškiančiu oro dvelkimą. Neįmanoma būti šalia oro. Būnama ore. Oras yra nuolatinis keitimasis. Toje dieviškoje sferoje, kurią sudaro Švč. Trejybė, telpa pasaulis žmonių, sukurtų pagal Jos paveikslą.

Nepasiklysti kelionėje

Įdomūs susitikimai laukia naujajame "Kelionė su Bernardinai.lt" žurnale, kurį galima pasklaidyti čia, o įsigyti - ant spaudos stalelio Molėtų bažnyčioje.
Žurnalo kaina 10 lt.

Gegužės 19 d.

Raktažodžiai:

Ateinantį šeštadienį šv. Mišios bus švenčiamos 12 val. ir 19 val.

10 val. šv. Mišių nebus.

Gegužės 13 d.

Raktažodžiai:

Parapijos namuose bus atidaryta Astos Ramoškienės floristikos darbų paroda.
Renginio pradžia 12 val.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4