Keičiasi sekmadienio pamaldų laikas

Raktažodžiai:

Nuo gegužės 2 d. sekmadieniais rytinės šv. Mišios bus aukojamos 8.30 val.
Sumos šv. Mišios - 10.30 val. 

Pamaldų laikas Didžiosios savaitės dienomis

Pirmadienį - ketvirtadienį šv. Mišios 18.00 val.
Kryžiaus kelias 17.15 val.

Penktadienį Kristaus Kančios pamaldos 18.00 val.
Kryžiaus kelias 17.00 val.

Atnaujinamas Eucharistijos šventimas

Raktažodžiai:

Po vasario 12 d. vykusio nuotolinio pasitarimo Lietuvos vyskupai kreipėsi į tikinčiuosius, kviesdami gavėnios metu atsigręžti į maldą, artimo meilės darbus ir pasninką. Gerėjant epidemiologinei situacijai ir matant didelį poreikį palaikyti ir sustiprinti žmonių dvasią, laikantis visų saugumo reikalavimų, nuo Pelenų trečiadienio (vasario 17 d.), palaipsniui bus atnaujinamas Eucharistijos šventimas dalyvaujant tikintiesiems
Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

Lietuvos Šeimos centro kvietimas

Su džiaugsmu norime jus pakviesti į jaukius vakarus poroms su nauja Lietuvos šeimos centro 
programa „Būti drauge“.
Vakarų metu pristatysime 4 poros santykių praturtinimo derinukus.
Susitikimai vyks per zoom nuo vasario 22 d. pirmadieniais nuo 19 iki 20 val.

Pamaldų tvarka sausio mėnesį

Raktažodžiai:

Lietuvos vyskupų sprendimu viešos pamaldos bažnyčiose nebus atnaujinamos iki sausio 31 d. 
Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas

Raktažodžiai:

Visi laikini pamaldų tvarkos ir sielovadinių uždavinių vykdymo būdų apribojimai, išvardinti Lietuvos vyskupų kreipimesi (INFO 24), yra pratęsiami iki 2021 m. sausio 10 d. imtinai.

Kaišiadorių vyskupo kalėdinis žodis - sveikinimas

Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. (Lk 2, 10-11).

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!

Švenčiame Jėzaus Kristaus gimimą. Šloviname Viešpatį ir dėkojame Jam, kad atėjo į žemę mūsų išgelbėti. Iš meilės mums tapo žmogumi, gyveno tarp mūsų, kentėjo ir mirė ant kryžiaus, kad Prisikėlimu padovanotų amžinąjį gyvenimą Dieve. Būdamas Tėvo šlovėje, Jis pasilieka su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.

Parapijos jaunimo sveikinimas

Brangieji!
Mums, katalikams, ši šventė yra labai svarbi. Popiežius Pranciškus yra sakęs, jog Kalėdos, kaip jokia kita šventė, yra džiaugsmo šventė. Todėl reikia džiaugtis, nes gimsta mūsų visų Išganytojas. Kalėdos - tai nėra dovanų metas, bet tai yra mūsų galimybė norėti ir tapti gerais ir pilnais džiaugsmo. Galbūt šios šv. Kalėdos yra šiek tiek kitokios, tačiau nereikia nusiminti, nes šis laikotarpis mus moko atsakingumo ir pasitikėjimo Dievu. Todėl visa širdimi, visą mūsų parapijos (ir ne tik) bendruomenę, sveikina Molėtų parapijos Jaunimas. Būkite laimingi ir sveiki!

Stabdomos viešos pamaldos

Raktažodžiai:

Lietuvos vyskupų nutarimu viešos pamaldos bažnyčiose stabdomos nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d.
Dėl sielovadinių patarnavimų galima kreiptis į parapijos kleboną ir vikarą telefonu arba elektroniniu paštu.

Lapkričio 23 d.

Raktažodžiai:

Minint Negimusio kūdikio dieną, Molėtų parapijos sutvirtinamieji jungėsi maldoje šv. Mišių metu ir bažnyčioje bei šventoriuje uždegė atminimo žvakeles.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4