Balandžio 9 d.

Susitaikinimo pamaldos Molėtų bažnyčioje.
Nuo 17.00 val. bus klausomos išpažintys.
18.00 val. Eucharistijos šventimas.

Kovo 25 d.

Raktažodžiai:

Šį penktadienį, kovo 25 d., Popiežius Pranciškus, bendrystėje su viso pasaulio katalikų Vyskupais, paaukos Rusiją ir Ukrainą Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai. (plačiau)
Vyskupai, savo ruožtu, kviečia visus jiems patikėtus tikinčiuosius maldai, kad vakariniu laiku celebruojamose Mišiose vieningai ir galingai kreiptumės į Taikos Kunigaikščio Motiną, prašydami užtarimo išgelbėti žmoniją nuo karo. 

Sinodo susitikimas

Raktažodžiai:
Nuoširdus ačiū visiems, kurie dalyvaujate šiame sinodiniame procese, kad skiriate savo laiką.

Keliaujame toliau ir kviečiame visus dalyvauti kitame Sinodo susitikime, kuris vyks Molėtų parapijos namuose
kovo 18 d. po vakarinių šv. Mišių. Aptarsime trečią ir ketvirtą temas.

Kovo 11 d.

Raktažodžiai:

Minėsime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.
Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje šv. Mišios 10.00 val.

Kovo 6 d.

Raktažodžiai:

Šv. Kazimiero atlaidai Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
Šv. Mišios 8.30 val. ir 10.30 val.

Kvietimas melsti taikos

Raktažodžiai:

Taikos išsaugojimas – vienas svarbiausių Bažnyčios rūpesčių. Nuo pat pirmųjų savo veiklos akimirkų Bažnyčia kvietė gerbti žmogaus gyvybę, puoselėti taikų valstybių ir tautų sambūvį. Tai ji nenuilsdama daro ir šiandien. Karas nėra ir negali būti politinių ginčų sprendimo priemonė. Kaip moko popiežius Pranciškus, «reikia pabrėžti „būtinybę laikytis prisiimtų įsipareigojimų“, kad būtų išvengta „pagundos apeliuoti į jėgos teisę, o ne į teisės jėgą“» (enciklika Fratelli tutti, 174).

Vasario 16 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje 10.00 val. šv. Mišių auka už Lietuvos valstybę.

Vasario 11 d.

Raktažodžiai:

Minima Pasaulinė ligonių diena. 
Šv. Mišios 18.00 val. Per šv. Mišias bus teikiamas ligonių sakramentas.

Vasario 5 d.

Raktažodžiai:

Šv. Agotos šventė (laiminama duona ir vanduo).
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val.

Vasario 2 d.

Raktažodžiai:

Kristaus Paaukojimo šventė (Grabnyčios). Šią dieną laiminamos žvakės.
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val. 

Surinkti turinį
web sprendimas c-4