Sinodo susitikimas

Raktažodžiai:
Nuoširdus ačiū visiems, kurie dalyvaujate šiame sinodiniame procese, kad skiriate savo laiką.

Keliaujame toliau ir kviečiame visus dalyvauti kitame Sinodo susitikime, kuris vyks Molėtų parapijos namuose
kovo 18 d. po vakarinių šv. Mišių. Aptarsime trečią ir ketvirtą temas.

Kovo 11 d.

Raktažodžiai:

Minėsime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.
Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje šv. Mišios 10.00 val.

Kovo 6 d.

Raktažodžiai:

Šv. Kazimiero atlaidai Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
Šv. Mišios 8.30 val. ir 10.30 val.

Kvietimas melsti taikos

Raktažodžiai:

Taikos išsaugojimas – vienas svarbiausių Bažnyčios rūpesčių. Nuo pat pirmųjų savo veiklos akimirkų Bažnyčia kvietė gerbti žmogaus gyvybę, puoselėti taikų valstybių ir tautų sambūvį. Tai ji nenuilsdama daro ir šiandien. Karas nėra ir negali būti politinių ginčų sprendimo priemonė. Kaip moko popiežius Pranciškus, «reikia pabrėžti „būtinybę laikytis prisiimtų įsipareigojimų“, kad būtų išvengta „pagundos apeliuoti į jėgos teisę, o ne į teisės jėgą“» (enciklika Fratelli tutti, 174).

Vasario 16 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje 10.00 val. šv. Mišių auka už Lietuvos valstybę.

Vasario 11 d.

Raktažodžiai:

Minima Pasaulinė ligonių diena. 
Šv. Mišios 18.00 val. Per šv. Mišias bus teikiamas ligonių sakramentas.

Vasario 5 d.

Raktažodžiai:

Šv. Agotos šventė (laiminama duona ir vanduo).
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val.

Vasario 2 d.

Raktažodžiai:

Kristaus Paaukojimo šventė (Grabnyčios). Šią dieną laiminamos žvakės.
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val. 

Sausio 29 d.

Raktažodžiai:

Tęsiame Sinodo kelionę ir kviečiame mūsų parapijos tikinčiuosius į susitikimą Molėtų parapijos namuose sausio 29 d. po šv. Mišių. Dėkojame, kad ateinate, kad kalbatės, kad dalinatės, ir kad jums rūpi mūsų Bažnyčios ateitis.

Pristatome antrą temą : „Klausytis ir kalbėti."
„Atsiverkime Viešpaties Dievo, norinčio savo šviesa nušviesti mūsų kelią, staigmenoms. Atsiverkime klausyti Jo balso taip pat per mūsų brolius ir seseris. Tuo būdu padėsime vieni kitiems drauge keltis, o šiuo sunkiu istorijos momentu tapsime naujų, viltingų laikų pranašais.“ (Popiežius Pranciškus)

Adoracija

Raktažodžiai:

Brangūs parapijiečiai, Švenčiausio Sakramento adoracija Molėtų bažnyčioje nuo šiol vyks
kiekvieną penktadienį nuo 17 val. iki šv. Mišių.
Kviečiame pabūti su Jėzumi.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4