Birželio 12 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje švenčiame šv. Antano Paduviečio atlaidus.
Šv. Mišios 8.30 val. ir 10.30 val.

Parama Ukrainos žmonėms

Raktažodžiai:

Birželio 6-8 dienomis Lietuvos Caritas skelbia daiktų rinkimo akciją Ukrainos žmonėms.
Molėtų parapijos namuose (Šv. Jono Pauliaus II g. 2) Jūsų aukojami daiktai bei maisto produktai bus priimami nuo 15 iki 17 val.

Birželio 14 d.

Pal. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos penktųjų metinių šventė Kaišiadorių katedroje.

Birželio 1 d.

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas minės 36-ąją kunigystės sukaktį.
18.00 val. šv. Mišias kartu su parapijiečiais švęs kunigai svečiai - klebono kurso draugai.

Gegužės 28 d.

Raktažodžiai:

Švenčiausio Sakramento adoracija Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje
vyks nuo 11.30 val. iki vakarinių šv. Mišių (18.00 val.).

Gegužės 22 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje šv. Mišių metu (10.30 val.) giedos
Vilniaus arkikatedros bazilikos kamerinis choras.

Choro meno vadovas ir dirigentas Remigijus Songaila
Chormeisterė Eglė Ganusauskienė
Vargonininkė Kristina Karpuk

Gegužės 17 d.

Kviečiame į Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyksiančią Gyvojo Rožinio draugijos Molėtų dekanato dieną.

Gegužės 8 d.

Raktažodžiai:

Kviečiame visus diskusijai Sinodo temomis Molėtų parapijos namuose po Sumos (11.30 val.).

Moderatorės

Gegužės 4 d.

Pal. Mykolo Giedraičio minėjimo iškilmė Videniškių bažnyčioje.
11.30 val. Rožinio malda
12.00 val. šv. Mišios

Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų laikas

Balandžio 14 d. Didysis Ketvirtadienis
Paskutinės vakarienės - Eucharistijos įsteigimo minėjimas.
Pamaldos 18.00 val.

Balandžio 15 d. Didysis Penktadienis
Viešpaties Jėzaus kančios ir mirties ant kryžiaus minėjimas.
Pamaldos 18.00 val. (Rinkliavos aukos skiriamos Šventajai žemei).

Balandžio 16 d. Didysis Šeštadienis
Nuo 10.00 val. bažnyčios šventoriuje bus kūrenamas laužas. Čia bus galima pagarbiai sudeginti pasenusias devocionalijas. Velyknakčio pamaldos prasidės saulei nusileidus 20.22 val.
Derėtų turėti žvakę ir indelį su vandeniu. Po pamaldų bus šventinami velykiniai valgiai.

Balandžio 17 d. Velykų pirmoji diena
Pamaldos 8.00 val.

Balandžio 18 d. Velykų antroji diena
Pamaldos 10.00 val. ir 18.00 val.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4