Kunigas lanko parapiją

Raktažodžiai:

Vasario mėnesį pirmadieniais ir antradieniais nuo 11 val. kunigai lankys parapijiečius, gyvenančius Molėtų mieste Melioratorių gatvėje.

Vasario 2 d.

Raktažodžiai:

Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)

Šv. Mišios 11 val. ir 18 val. (šventinamos žvakės)

Jėzaus atvaizdas

Raktažodžiai:

Dabar tikriausiai reikia pamėginti nupiešti tikslesnį Jėzaus atvaizdą, kurį iki šiol galėjome tik atspėti iš Jo veiksmų. Tiesą sakant, absoliutus Jo skelbimo, gyvenimo ir charakterio sutapimas leidžia Jį pažinti ir be ilgų aprašinėjimų: vienas Evangelijos puslapis Jį puikiausiai atskleidžia. Tikslą, kuris ir labiausiai patyrusiems rašytojams yra bemaž nepasiekiamas, tie neišsilavinę šventąjį tekstą rašę žmonės pasiekė labai lengvai.

Sausio 13 d.

Raktažodžiai:

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas

Šv. Mišios 18 val.

Po šv. Mišių bažnyčioje vyks Molėtų menų mokyklos atlikėjų koncertas.  

Trys Karaliai

Viešpaties Jėzaus gimimas yra kūrinijos atnaujinimas. Bažnyčios Tėvai kūdikį Dievą, paslėptą po trimis uždangomis - motinos įsčių, grotos ir nakties - prilygina pasėtai sėklai, kuri sudygs ir sužydės pasauliui. Kiekvienas gyvenimas iš tikro prasideda slaptoje, tylos ir paslapties priedangoje. O mūsų Viešpats yra pats Gyvenimas - ­­­ Ego sum vita. Mes niekada pakankamai neišmąstysime to vardo, taip kupino prasmės, kuriuo Jis pats save pavadino.

Pamaldų laikas

Raktažodžiai:

Gruodžio 30 d. (penktadienį) vakarinių šv. Mišių nebus.

Gruodžio 31 d. (šeštadienį) 18 val. Padėkos Mišios už 2011 metus.

Dievo gimimas

Raktažodžiai:

Daugybė vaizdų iškyla mūsų sąmonėje, kai prisimename įvykius, kuriais Evangelijos apipynė Jėzaus žemiškojo gyvenimo pradžią. Kukli pora, klajojusi ir pagaliau atsidūrusi grotoje, kurioje laikomi gyvuliai; jauna motina, vystanti ir supanti savo kūdikį; dieviškasis Kūdikėlis, kurį, paguldytą ėdžiose ant šiaudų, asilas ir jautis šildo savo kvapu.

Garbingo titulo suteikimas

Raktažodžiai:

Praeitą sekmadienį, uždegus ketvirtąją Advento žvakę, vikaras Mindaugas Grenda parapijiečiams iškilmingai paskelbė, jog 2011 m. spalio 26 d. Jo Šventenybė Popiežius Benediktas XVI suteikė kunigui dekanui Kęstučiui Kazlauskui, Molėtų parapijos klebonui, Jo Šventenybės kapeliono - monsinjoro titulą.

Artėjančių švenčių šv. Mišių laikas

Raktažodžiai:

Kūčių vakarą (gruodžio 24 d.) Piemenėlių šv. Mišios 21 val.

Pirmąją šv. Kalėdų dieną (gruodžio 25 d.) šv. Mišios 9 val.

Antrąją šv. Kalėdų dieną (gruodžio 26 d.) šv. Mišios 11 val. ir 18 val.

Nekaltas Prasidėjimas

Kas yra ta, kuri sušvinta tarsi aušra? (Gg 6, 10)

Giesmių Giesmėje Švenčiausioji Mergelė yra prilyginama aušrai, nes ji yra naujos kūrinijos pradžia. Su Jos nekaltu prasidėjimu žmogaus istorija prasideda iš naujo, ir viskas vėl pasidaro tyra. Iš nepaliestos medžiagos, tobulai grynos ir ramios, padarytas Naujasis Adomas – ir mes kartu su Juo, jei tiktai to norime. Nes Švenčiausioji Mergelė iš mūsų laukia tik geros valios ir tikrai sūniško be jokių išlygų atsidavimo, kad galėtų mus apiplauti savo nekaltumu.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4