Vasario 16 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje 10.00 val. šv. Mišių auka už Lietuvos valstybę.

Vasario 11 d.

Raktažodžiai:

Minima Pasaulinė ligonių diena. 
Šv. Mišios 18.00 val. Per šv. Mišias bus teikiamas ligonių sakramentas.

Vasario 5 d.

Raktažodžiai:

Šv. Agotos šventė (laiminama duona ir vanduo).
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val.

Vasario 2 d.

Raktažodžiai:

Kristaus Paaukojimo šventė (Grabnyčios). Šią dieną laiminamos žvakės.
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val. 

Sausio 29 d.

Raktažodžiai:

Tęsiame Sinodo kelionę ir kviečiame mūsų parapijos tikinčiuosius į susitikimą Molėtų parapijos namuose sausio 29 d. po šv. Mišių. Dėkojame, kad ateinate, kad kalbatės, kad dalinatės, ir kad jums rūpi mūsų Bažnyčios ateitis.

Pristatome antrą temą : „Klausytis ir kalbėti."
„Atsiverkime Viešpaties Dievo, norinčio savo šviesa nušviesti mūsų kelią, staigmenoms. Atsiverkime klausyti Jo balso taip pat per mūsų brolius ir seseris. Tuo būdu padėsime vieni kitiems drauge keltis, o šiuo sunkiu istorijos momentu tapsime naujų, viltingų laikų pranašais.“ (Popiežius Pranciškus)

Adoracija

Raktažodžiai:

Brangūs parapijiečiai, Švenčiausio Sakramento adoracija Molėtų bažnyčioje nuo šiol vyks
kiekvieną penktadienį nuo 17 val. iki šv. Mišių.
Kviečiame pabūti su Jėzumi.

Sausio 16 d.

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos namuose 11.30 val. vyks knygos "Kaišiadorių vyskupija kurijos archyvų nuotraukose iki 1942 m."
(I dalis) pristatymas.
Pristatymo metu bus galima įsigyti leidinį.

Sausio 13 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje po šv. Mišių (18 val.) vyks
Molėtų menų mokyklos koncertas, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti.

Sausio 9 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje 10.30 val. šv. Mišiose giedos Lietuvos mokslų akademijos choras.
Choro meno vadovė ir dirigentė Judita Taučaitė
Chormeisterė ir koncertmeisterė Greta Balzaravičiūtė

Sausio 4 d.

Raktažodžiai:

Kviečiame Molėtų parapijos tikinčiuosius į Sinodinio kelio susitikimą, kuris vyks parapijos namuose
po šv. Mišių. 
Susitikimo metu bus aptariamos šios temos:
1. Ką man reiškia šis sinodinis kelias Bažnyčioje ir kokie lūkesčiai šiai kelionei? Su kuo aš keliauju?
2. Kokie žmonės mano parapijoje yra reikalingi rūpesčio? Kas mano parapijoje yra paribio žmonės? Kaip juos pasieksiu?

Susitikimo moderatorės:
Vilma Židonienė tel.: 8 612 61817
Vilma Kazakevičienė tel.: 8 656 48140

Surinkti turinį
web sprendimas c-4