Advokatūros akcija

Nuo pirmadienio (lapkričio 28 d.) prasideda akcija, kurios metu žmonės gali gauti nemokamą advokato konsultaciją. Akcija tęsis iki gruodžio 09 d.

Registruotis telefonu 8 612 59170

Lapkričio 20 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje švęsime
Aušros Vartų Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus. 
Eucharistinė procesija 10.30 val.

Lapkričio 5 d.

Molėtų bažnyčioje vyks XXI-ojo Sakralinės muzikos festivalio "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" koncertas "Malda".
Pradžia 18.30 val.

Spalio 7 d.

Bažnyčia mini Švč. Mergelę Mariją Rožinio Karalienę. Ši šventė vadinama Marijos Rožančinės vardu.

Spalio 7 d., penktadienį, 18 val., Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už visus Gyvojo Rožinio kalbėtojus, dvasios tėvus, koordinatorius, vadovus, geradarius ir rėmėjus bei už visas dekanato parapijas.

Prieš šv. Mišias, 17.15 val., bus meldžiamasi Rožinio malda su šv. Jono Pauliaus II Rožančiumi, kurį mūsų bažnyčiai padovanojo vyskupas Juozas Matulaitis.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

Molėtų dekanas mons. Kęstutis Kazlauskas
Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorė
Aušrinė Andreikėnienė

Rugsėjo 18 d.

Raktažodžiai:

Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
Prieš 10.30 val. šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

Švč. Sakramento adoracija

Raktažodžiai:

Nuo rugsėjo mėnesio Švč. Sakramento adoracija Molėtų bažnyčioje vyks penktadieniais vieną valandą prieš vakarines šv. Mišias, t.y. nuo 17.00 val.

Rugpjūčio 28 d.

Raktažodžiai:

Tituliniai šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo atlaidai Stirniuose (13.30 val.).
Atlaidų šv. Mišių aukai vadovaus ir pamokslą sakys kun. Algimantas Baltuškonis.
Prieš šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

Rugpjūčio 18 d.

Molėtų bažnyčioje vyks Lietuvos chorų vadovų Vasaros Akademijos choro studijos koncertas.
Pradžia 19.00 val.

Rugpjūčio 15 d.

Raktažodžiai:

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmėje šv. Mišios bus aukojamos
Molėtų bažnyčioje 10.00 val. ir 18.00 val.
Videniškių bažnyčioje 12.00 val.
Stirnių bažnyčioje 13.30 val.

Liepos 12 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje šv. Mišių metu (18.00 val.) giedos Babieriškio parapijos jaunimo choras.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4