Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Kovo 18 - 22 d. kunigas lankys Ažubalių kaimo gyventojus.   

Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Kovo 11 - 15 d. kunigas lankys parapijiečius:

Kovo 11 d.

Raktažodžiai:

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Kovo 4 - 7 d. kunigas lankys Inturkės gatvės gyventojus.

Kovo 3 d.

Raktažodžiai:

Šv. Kazimiero atlaidai Molėtų bažnyčioje.

11 val. šv. Mišias aukos Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris Gediminas Tamošiūnas.

Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Vasario 25 d. - kovo 2 d. kunigas lankys J. Janonio g. gyventojus.

2 proc. parama parapijai

Raktažodžiai:

Paskirdami iki 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, Jūs galite prisidėti prie Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijoje vykdomų darbų.
Jūsų parama ypač vertinga šiais metais, kada pradėti vykdyti Molėtų bažnyčios vidaus dažymo darbai.

Per 2012 metus parapiją pasiekė 21 137 lt parama.

Dėkojame Jums.

Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Vasario 19 - 23 d. kunigas lankys J. Janonio g. gyventojus.

Vasario 16 d.

Raktažodžiai:

Minėsime Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Nenutrūkstamos Švč. Sakramento adoracijos eiga

Nenutrūkstamos Švenčiausiojo Sakramento adoracijos Molėtų bažnyčioje vasario 14-15 d. eiga:

Surinkti turinį
web sprendimas c-4