Prasidės bažnyčios vidaus dažymo darbai

Šių metų balandžio 10 d. Molėtų parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas ir Vytauto Kubiliaus IĮ "Pastatų restauravimas, kultūros paminklai, dekoratyvinė tapyba, polichrominis dažymas, dekoratyvinis tinkas, dirbtinis marmuras", atstovaujama  V. Kubiliaus, pasirašė darbų rangos sutartį, kurios vertė yra 259 tūkstančiai litų.

Kaišiadorių vyskupo žodis - sveikinimas vyskupijos tikintiesiems Velykų proga

Raktažodžiai:

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!

Su jumis drauge švęsdamas svarbiausią mūsų išganymo ir tikėjimo įvykį, sveikinu Kristaus Prisikėlimo šventėje!

Su tikėjimo broliais ir seserimis visame pasaulyje mes priimame, išgyvename ir skelbiame Gerąją Prisikėlimo žinią: Jėzus prisikėlė!

Kaip ir moterims prie kapo, taip ir mums, skirti tie patys Dievo žodžiai: “Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė!”

Artėjančių švenčių pamaldų laikas

Kovo 28 d. Didysis Ketvirtadienis (Paskutinės vakarienės Mišios)

Eucharistijos ir Kunigystės įsteigimo diena - šv. Mišios 18 val.

Kovo 29 d. Didysis Penktadienis

Kristaus Kančios pamaldos 18 val. (rinkliava skirta šv. Žemei)

Kovo 30 d. Didysis Šeštadienis

Kovo 23 d.

17 val. Gavėnios susitaikinimo pamaldos.

18 val. Gailestingumo Mišios.

Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Kovo 18 - 22 d. kunigas lankys Ažubalių kaimo gyventojus.   

Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Kovo 11 - 15 d. kunigas lankys parapijiečius:

Kovo 11 d.

Raktažodžiai:

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Kovo 4 - 7 d. kunigas lankys Inturkės gatvės gyventojus.

Kovo 3 d.

Raktažodžiai:

Šv. Kazimiero atlaidai Molėtų bažnyčioje.

11 val. šv. Mišias aukos Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris Gediminas Tamošiūnas.

Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Vasario 25 d. - kovo 2 d. kunigas lankys J. Janonio g. gyventojus.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4