Keičiasi pamaldų laikas

Raktažodžiai:

Nuo spalio 1 d. vakarinės šv. Mišios Molėtų bažnyčioje aukojamos 18 val.

Dėl pasirengimo priimti sakramentus

Norintys pasirengti priimti Pirmosios šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus, kviečiami registruotis zakristijoje pas kunigą (prieš ir po šv. Mišių).

Registruojantis dėl Pirmosios šv. Komunijos priėmimo, su savimi turėkite asmens dokumentą (gimimo liudijimą ar asmens tapatybės kortelę) ir Krikšto pažymėjimą.

Registruojantis dėl Sutvirtinimo sakramento priėmimo, su savimi turėkite asmens dokumentą (gimimo liudijimą ar asmens tapatybės kortelę) ir Pirmosios šv. Komunijos pažymėjimą.

Registracija vyks iki spalio 1 d.

Rugsėjo 15 d.

Raktažodžiai:

Švęsime Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidus Molėtų bažnyčioje (11 val.)

Adoracija

Kiekvieną šeštadienį prieš vakarines šv. Mišias Molėtų bažnyčioje vyks valandą trunkanti
Švč. Sakramento adoracija.

Kviečiame pagarbinti Jėzų Švč. Sakramente.

Rugsėjo 8 d.

Švč. Mergelės Marijos gimimo iškilmė Labanoro bažnyčioje.
Iškilmei vadovaus kun. prof. hab. teol. dr. Andrius Narbekovas.

Pradžia 12 val.

Ligonių lankymas

Primename, jog kiekvieno mėnesio pirmąjį ketvirtadienį 15 val. kunigai lanko ligonius Molėtų ligoninėje, teikia Atgailos ir Ligonių sakramentus bei aukoja šv. Mišias ligoninės koplyčioje.

Artimiausiu metu ligoniai bus lankomi rugsėjo 5 d.

Rugsėjo 2 d.

Pradedant naujuosius mokslo metus Molėtų bažnyčioje 9 val. bus aukojamos šv. Mišios už mokyklų bendruomenes.

Videniškių bažnyčioje šv. Mišios 10 val.

Rugpjūčio 25 d.

Raktažodžiai:

Tituliniai šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo atlaidai Stirniuose (13 val.).
Šv. Mišioms ir eucharistinei procesijai vadovaus bei homiliją sakys
Vilniaus šv. Arkangelo Rapolo parapijos klebonas Arūnas Kesilis.
Iškilmių metu giedos Balninkų parapijos choras.

Po šv. Mišių vyks koncertas ir agapė.

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė)

Raktažodžiai:

Rugpjūčio 15 d. (ketvirtadienį) švęsime Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę.
Šv. Mišios Molėtų bažnyčioje 10 val. ir 19 val.

Rugpjūčio 14-22 d. Pivašiūnuose vyks Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidai.

Rugpjūčio 16 d. (penktadienį) Molėtų dekanato diena Pivašiūnuose.
Šv. Mišios Molėtų bažnyčioje tik 19 val.

Rugpjūčio 19 d. ir 22 d. organizuojama kelionė autobusu į Pivašiūnų Žolinės didžiuosius atlaidus.
Norinčius vykti prašome registruotis zakristijoje.

Rugpjūčio 11 d.

Raktažodžiai:

Šv. Mišios 9 val.

11 val. šv. Mišių nebus, nes kunigai išvyksta į titulinius šv. Lauryno atlaidus Videniškiuose.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4