Lapkričio 24 d.

Kristaus Karaliaus iškilmė - liturginių metų pabaiga.

Šią dieną taip pat minėsime Molėtų bažnyčios choro 20 metų sukaktį.
Po sumos kviečiame į choro rengiamą koncertą.

Lapkričio 17 d.

Raktažodžiai:

Aušros Vartų Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai Molėtų bažnyčioje (11 val.).

Rytinės šv. Mišios įprastu laiku - 9 val.

Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Lapkričio 13 d. (trečiadienį) nuo 9.30 val. parapijos klebonas lankys Mindučių ir Strakėnų kaimo gyventojus.

Šio apsilankymo tikslas yra pašventinti namus, artimiau susipažinti su tikinčiaisiais, jų gyvenimo rūpesčiais; aptarti aktualius tikėjimo bei parapijos gyvenimo klausimus.

Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Spalio 29 d. (antradienį) nuo 12 val. parapijos klebonas lankys Juodėnų ir Pavarnynės kaimo gyventojus.

Spalio 30 d. (trečiadienį) nuo 9.30 val. parapijos klebonas lankys Anomislio, Garneliškių, Gaidžių, Kėvelių ir Purvėnų kaimo gyventojus.

Šio apsilankymo tikslas yra pašventinti namus, artimiau susipažinti su tikinčiaisiais, jų gyvenimo rūpesčiais; aptarti aktualius tikėjimo bei parapijos gyvenimo klausimus.

Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Spalio 24 d. (ketvirtadienį) parapijos klebonas lankys Aiterados, Geležininkų, Rudilių ir Smėlinkos kaimo gyventojus.

Klebonas pradės lankymą nuo 12 val. Šio apsilankymo tikslas yra pašventinti namus, artimiau susipažinti su tikinčiaisiais, jų gyvenimo rūpesčiais; aptarti aktualius tikėjimo bei parapijos gyvenimo klausimus.

Spalio 18 d.

Penktadienį po vakarinių šv. Mišių kviečiami į susitikimą su kunigu parapijiečiai, besiruošiantys priimti Sutvirtinimo sakramentą.

Spalio 17 d.

Ketvirtadienį po vakarinių šv. Mišių kviečiami vaikai, besiruošiantys priimti Pirmąją šv. Komuniją, atvykti kartu su tėveliais į susitikimą su kunigu.

Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Spalio 16 d. parapijos klebonas lankys Drąsėnų, Kumelynės, Padumblės, Šaltupio ir Mieliūnų kaimo gyventojus.

Klebonas pradės lankymą nuo 9.30 val. Šio apsilankymo tikslas yra pašventinti namus, artimiau susipažinti su tikinčiaisiais, jų gyvenimo rūpesčiais; aptarti aktualius tikėjimo bei parapijos gyvenimo klausimus.

Spalio 4 d.

Šį penktadienį Pasaulio Fatimos apaštalavimo asociacija (World apostolate Fatima) jau 11 kartą kviečia kunigus, tėvus, katechetus ir mokytojus suburti vaikus Švč. Sakramento adoracijai ir maldai už savo bei viso pasaulio šeimas. Daugiau informacijos rasite čia.

Molėtų bažnyčioje Švč. Sakramento adoracija vyks nuo 17 iki 18 val.
Videniškių bažnyčioje - nuo 11.30 iki 12 val.

Spalio 2 d.

Raktažodžiai:

Angelų Sargų dieną Molėtų bažnyčioje 9 val. bus aukojamos šv. Mišios prašant Dievo palaimos policijos pareigūnams.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4