Spalio 17 d.

Ketvirtadienį po vakarinių šv. Mišių kviečiami vaikai, besiruošiantys priimti Pirmąją šv. Komuniją, atvykti kartu su tėveliais į susitikimą su kunigu.

Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Spalio 16 d. parapijos klebonas lankys Drąsėnų, Kumelynės, Padumblės, Šaltupio ir Mieliūnų kaimo gyventojus.

Klebonas pradės lankymą nuo 9.30 val. Šio apsilankymo tikslas yra pašventinti namus, artimiau susipažinti su tikinčiaisiais, jų gyvenimo rūpesčiais; aptarti aktualius tikėjimo bei parapijos gyvenimo klausimus.

Spalio 4 d.

Šį penktadienį Pasaulio Fatimos apaštalavimo asociacija (World apostolate Fatima) jau 11 kartą kviečia kunigus, tėvus, katechetus ir mokytojus suburti vaikus Švč. Sakramento adoracijai ir maldai už savo bei viso pasaulio šeimas. Daugiau informacijos rasite čia.

Molėtų bažnyčioje Švč. Sakramento adoracija vyks nuo 17 iki 18 val.
Videniškių bažnyčioje - nuo 11.30 iki 12 val.

Spalio 2 d.

Raktažodžiai:

Angelų Sargų dieną Molėtų bažnyčioje 9 val. bus aukojamos šv. Mišios prašant Dievo palaimos policijos pareigūnams.

Keičiasi pamaldų laikas

Raktažodžiai:

Nuo spalio 1 d. vakarinės šv. Mišios Molėtų bažnyčioje aukojamos 18 val.

Dėl pasirengimo priimti sakramentus

Norintys pasirengti priimti Pirmosios šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus, kviečiami registruotis zakristijoje pas kunigą (prieš ir po šv. Mišių).

Registruojantis dėl Pirmosios šv. Komunijos priėmimo, su savimi turėkite asmens dokumentą (gimimo liudijimą ar asmens tapatybės kortelę) ir Krikšto pažymėjimą.

Registruojantis dėl Sutvirtinimo sakramento priėmimo, su savimi turėkite asmens dokumentą (gimimo liudijimą ar asmens tapatybės kortelę) ir Pirmosios šv. Komunijos pažymėjimą.

Registracija vyks iki spalio 1 d.

Rugsėjo 15 d.

Raktažodžiai:

Švęsime Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidus Molėtų bažnyčioje (11 val.)

Adoracija

Kiekvieną šeštadienį prieš vakarines šv. Mišias Molėtų bažnyčioje vyks valandą trunkanti
Švč. Sakramento adoracija.

Kviečiame pagarbinti Jėzų Švč. Sakramente.

Rugsėjo 8 d.

Švč. Mergelės Marijos gimimo iškilmė Labanoro bažnyčioje.
Iškilmei vadovaus kun. prof. hab. teol. dr. Andrius Narbekovas.

Pradžia 12 val.

Ligonių lankymas

Primename, jog kiekvieno mėnesio pirmąjį ketvirtadienį 15 val. kunigai lanko ligonius Molėtų ligoninėje, teikia Atgailos ir Ligonių sakramentus bei aukoja šv. Mišias ligoninės koplyčioje.

Artimiausiu metu ligoniai bus lankomi rugsėjo 5 d.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4