Kovo 11 d.

Šv. Jono Bosko relikvijų piligriminė kelionė pasieks Molėtus.

Kovo 10 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje bus rodomas filmas apie šv. Jono Bosko gyvenimą.

Pradžia 14 val.

Šeimos centras kviečia

Molėtų parapijos Šeimos centras kviečia registruotis į kursus, kurie vyks parapijos namuose.

Mirė kunigas jubiliatas Romualdas Šalčiūnas

2014 m. kovo 5 d. po sunkios ligos mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas jubiliatas
Romualdas Šalčiūnas, sulaukęs 86 metų amžiaus.

Kovo 5 d.

Raktažodžiai:

Pelenų diena - prasideda gavėnios laikas.

Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Kovo 2 d.

Raktažodžiai:

Šv. Kazimiero atlaidai Molėtų bažnyčioje.

11 val. šv. Mišias aukos Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris Gediminas Tamošiūnas.

Vasario 23 d.

Raktažodžiai:

Atvyksta Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos propedeutinio (parengiamojo) kurso vadovas mons. Vaclav Volodkovič ir ugdytojas diak. Robertas Moisevič kartu su propedeutinio kurso ugdytiniais.
11 val. svečiai dalyvaus Eucharistijos šventime Molėtų bažnyčioje.

Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija

Šeimos metų proga Kaišiadorių vyskupijoje vyksta nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija.

Molėtų bažnyčioje Švč. Sakramento adoracija nuo vasario 14 d. 8 val. iki vasario 15 d. 8 val.

Vasario 11 d.

Pasaulinė ligonių diena

Kunigai lankys ligonius Molėtų ligoninėje nuo 14.30 val.
15 val. šv. Mišios Molėtų ligoninės koplyčioje

Vasario 5 d.

Raktažodžiai:

Šv. Agota - pamaldų metu laiminama duona.

Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4