Kaišiadorių vyskupo žodis - sveikinimas vyskupijos tikintiesiems Velykų proga

Raktažodžiai:

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!

Kai žmogus gimsta, yra sakoma, jog išvydo saulės šviesą. Kai miršta, sakoma, nužengė į kapo tamsą. Žmogus niekada nesusitaikė su šiuo savo likimu, kadangi visada troško gyventi. Istorijos tėkmėje ieškojo atsakymų, nes mirties tikrovė visuomet žmogų baugino. Mes gyvename, bet turime pripažinti, kad jis baigsis mirtimi. Eilė filosofų, pavyzdžiui Sokratas, kalbėjo apie sielos nemirtingumą, tačiau mirties akivaizdoje likdavo be atsakymo.

Velykų pamaldų laikas

Balandžio 20 d. Kristaus Prisikėlimas - Velykos
Šv. Mišios 8 val.

Balandžio 21 d. Šv. Velykų antroji diena
Šv. Mišios 10 val. ir 19 val.

Nuo Velykų antrosios dienos vakarinės šv. Mišios 19 val.

Didžiojo Tridienio pamaldų laikas

Balandžio 17 d. Didysis Ketvirtadienis (Paskutinės vakarienės Mišios)

Eucharistijos ir Kunigystės įsteigimo diena
Šv. Mišios 18 val.

Balandžio 18 d. Didysis Penktadienis

Kristaus Kančios pamaldos 18 val. (rinkliava skirta šv. Žemei)

Balandžio 19 d. Didysis Šeštadienis

Nuo 10 val. iki Velykų vigilijos vyks Švč. Sakramento adoracija prie Kristaus kapo.

Caritas narių rekolekcijos

Raktažodžiai:

Balandžio 5 d. į Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią rinkosi karitiečiai iš Saldutiškio, Videniškių, Giedraičių, Molėtų ir kitų dekanato parapijų. Dekanato Caritas narių rekolekcijos prasidėjo Kryžiaus kelio apmąstymu.

Balandžio 12 d.

Raktažodžiai:

Gavėnios susitaikinimo pamaldos Molėtų bažnyčioje.
Dešimt kunigų klausys išpažintis.
Pradžia 17 val.

Gailestingumo Mišios 18 val.

Balandžio 6 d.

Raktažodžiai:

Parapijos namuose atidaroma Giedrės Bulotaitės akvarelės paroda.

Parodos atidarymas 12 val.

Balandžio 5 d.

Raktažodžiai:

Dekanato sielovados centre (Molėtų parapijos namuose) vyks dekanato Caritas narių rekolekcijos.

Kovo 30 d.

Raktažodžiai:

Valstybinio Vilniaus kvarteto koncertas Molėtų bažnyčioje.

Pradžia 12 val.

Kovo 19 d.

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos namuose atidaroma fotografijos paroda "Maidanas - laisvės akimirkos" -
90 dokumentinės fotografijos dienų Kijeve.

Parodos atidarymas 18.30 val.
Paroda veiks iki kovo 29 d. Aplankyti parodą galima nuo 13 iki 18 val.

Šv. Jono Bosko relikvijos Molėtuose

Raktažodžiai:

Kovo 11-ąją, kai visa mūsų šalis šventė Nepriklausomybės atkūrimo metines, Molėtų parapijos tikintieji gavo neįprastą labai brangią dovaną. Šiuo metu per Lietuvą keliaujančios šv. Jono Bosko relikvijos, lydimos Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebono kunigo Alessandro Barelli, atvyko ir į Molėtų parapijos šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4