Balandžio 5 d.

Raktažodžiai:

Dekanato sielovados centre (Molėtų parapijos namuose) vyks dekanato Caritas narių rekolekcijos.

Kovo 30 d.

Raktažodžiai:

Valstybinio Vilniaus kvarteto koncertas Molėtų bažnyčioje.

Pradžia 12 val.

Kovo 19 d.

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos namuose atidaroma fotografijos paroda "Maidanas - laisvės akimirkos" -
90 dokumentinės fotografijos dienų Kijeve.

Parodos atidarymas 18.30 val.
Paroda veiks iki kovo 29 d. Aplankyti parodą galima nuo 13 iki 18 val.

Šv. Jono Bosko relikvijos Molėtuose

Raktažodžiai:

Kovo 11-ąją, kai visa mūsų šalis šventė Nepriklausomybės atkūrimo metines, Molėtų parapijos tikintieji gavo neįprastą labai brangią dovaną. Šiuo metu per Lietuvą keliaujančios šv. Jono Bosko relikvijos, lydimos Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebono kunigo Alessandro Barelli, atvyko ir į Molėtų parapijos šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią.

Kovo 11 d.

Šv. Jono Bosko relikvijų piligriminė kelionė pasieks Molėtus.

Kovo 10 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje bus rodomas filmas apie šv. Jono Bosko gyvenimą.

Pradžia 14 val.

Šeimos centras kviečia

Molėtų parapijos Šeimos centras kviečia registruotis į kursus, kurie vyks parapijos namuose.

Mirė kunigas jubiliatas Romualdas Šalčiūnas

2014 m. kovo 5 d. po sunkios ligos mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas jubiliatas
Romualdas Šalčiūnas, sulaukęs 86 metų amžiaus.

Kovo 5 d.

Raktažodžiai:

Pelenų diena - prasideda gavėnios laikas.

Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Kovo 2 d.

Raktažodžiai:

Šv. Kazimiero atlaidai Molėtų bažnyčioje.

11 val. šv. Mišias aukos Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris Gediminas Tamošiūnas.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4