Balandžio 23 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje koncertuos Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivių simfoninis orkestras "Simfukai".
Orkestro meno vadovas ir dirigentas Modestas Barkauskas.
Pradžia 12.00 val.

Balandžio 10 d.

Raktažodžiai:

Šią širdžių džiaugsmo dieną visus kviečiame į iškilmingas padėkos šv. Mišias už visus, prisidėjusius prie mūsų bažnyčios atnaujinimo ir gražinimo.

Iškilmėms vadovaus Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, dalyvaus vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir svečiai kunigai, giedos Molėtų parapijos choras, giesmėmis džiugins kraštietė operos solistė Regina Šilinskaitė, vargonuos Diana Encienė. Bažnyčioje bus atidengta atminimo lenta, įamžinanti mūsų bažnyčios istoriją, ją puoselėjusius kunigus, aukotojus ir mecenatus.

Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų laikas

Balandžio 6 d. Didysis Ketvirtadienis
Paskutinės vakarienės - Eucharistijos Sakramento įsteigimo minėjimas
Šv. Mišios 18.00 val.

Balandžio 7 d. Didysis Penktadienis
Kristaus Kančios pamaldos 18.00 val.
(Rinkliava Šventajai Žemei)

Balandžio 8 d. Didysis Šeštadienis
Nuo 10.00 val. bažnyčios šventoriuje bus kūrenamas laužas.
Bus galima sudeginti pasenusias devocionalijas.
Velykų vigilijos pamaldos prasidės saulei nusileidus 20.06 val. 
Einant į pamaldas derėtų pasiimti žvakę ir indelį su vandeniu.
Po pamaldų bus šventinami Velykiniai valgiai.

Balandžio 9 d. Viešpaties Prisikėlimas (Velykos)
Šv. Mišios 8.00 val.

Balandžio 10 d. Velykų antroji diena
Šv. Mišios 10.30 val. ir 18.00 val.

Balandžio 1 d.

Susitaikinimo pamaldos.
17.00 val. Išpažintis
18.00 val. Eucharistijos šventimas

Parapija

Raktažodžiai:

KAS YRA PARAPIJA?

Žodis parapija yra kilęs iš graikiškos sąvokos paroikia, reiškiančios "gyvenimą prie, šalia kito".
PARAPIJA  yra vyskupijoje pastoviai įsteigta ir aiškiai apibrėžta, pirmiausia teritorijos ribomis, tikinčiųjų bendruomenė, kurios sielovada rūpintis vietos vyskupo vardu yra pavesta kunigui klebonui, kaip tikrajam bendruomenės vadovui.
 
PARAPIJA
Parapija - tai Dievo tauta, jungiama vieno tikėjimo į Viešpatį Jėzų Kristų, kuris yra čia, tarp mūsų, su mumis ir mumyse.

Kovo 11 d.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną šv. Mišios 10.00 val.

Kovo 5 d.

Švęsime Lietuvos globėjo šventojo Kazimiero atlaidus.
Atlaidų šv. Mišioms (10.30 val.) vadovaus Kaišiadorių vyskupijos kancleris kun. Gediminas Tamošiūnas.

Parama Ukrainos žmonėms

Kviečiame prisidėti prie Lietuvos Caritas skelbiamos paramos akcijos Ukrainos žmonėms, kurios metu bus renkami labiausiai nuo karo nukentėjusių teritorijų gyventojams reikalingi daiktai, negendantys maisto produktai ir piniginė parama. Daugiau informacijos bei reikalingų daiktų ir maisto produktų sąrašą galite rasti čia.

Vasario 22 d.

Raktažodžiai:

Pelenų dieną šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val.

Vasario 19 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje 10.30 val. šv. Mišių metu giedos Lietuvos mokslų akademijos choras. Po šv. Mišių vyks A. Šlamaitės knygos "Antanas Juknevičius: ryškiausi gyvenimo ir veiklos bruožai" pristatymas ir minėto choro koncertas.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4