Gruodžio 18 d.

Molėtų bažnyčioje vyks advento rekolekcijos.
17.00 val. susitaikymo pamaldos
18.00 val. šv. Mišios

Gerumas mus vienija

Molėtų parapijos Caritas kviečia prisidėti prie tradicine tapusios Lietuvos Caritas organizuojamos vargstančiųjų paramos akcijos "Gerumas mus vienija" Iki pat šv. Kalėdų Molėtų bažnyčioje, prieš ir po šv. Mišių, budės Caritas moterys ir priims Jūsų piniginę auką bei įteiks Jums simbolinę Caritas žvakutę, kaip pagalbos vienas kitam simbolį.

Gruodžio 4 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje po vakarinių šv. Mšių (19 val.) vyks ortodoksų bažnytinės muzikos koncertas "Dangaus galybės". Kūrinius atliks mišrus jaunimo choras EXAUDI.

Sinodas

Raktažodžiai:

Spalio mėnesį popiežius Pranciškus pakvietė visus leistis į Bažnyčios atsinaujinimo sinodinę kelionę, truksiančią iki 2023-ųjų.

Tad spalio 17 d. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas paragino visus įsijungti - malda, žinios skleidimu, susitikimais, pokalbiais, diskusijomis, bendryste, kaip yra sakęs popiežius Pranciškus „kiekvienas turi atlikti savo vaidmenį, niekas nėra tik priedas. Tai svarbu - kiekvienas turi savo vaidmenį“. Koordinuoti šį kelią Ordinaras vyskupijos sinodinio kelio koordinatoriais paskyrė kun. Rolandą Bičkauską ir Vaivą Stanionę. Prasidėjo pasiruošimo darbai.

Lapkričio 14 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai (8.30 val. ir 10.30 val.). Prieš šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

Lapkričio 7 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
aukos šv. Mišias (8.30 val.) ir pristatys katalikišką kalendorių "Šventumo keliu".

Paroda

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos namų parodų salėje atidaryta unikali sakralinio meno paroda „Labanoro angelai ir kryžiai“, kurioje galima apžiūrėti kraštietės menotyrininkės ir restauratorės Teresės Blažiūnienės darbus. Tai penktoji menotyrininkės paroda, atvykusi į Molėtus. Parapijos namuose buvo eksponuotos parodos „Labanoro gėlės“, „Labanoro vinys“ ir kt. Ilgametė restauratorė T. Blažiūnienė po gaisro, suniokojusio Labanoro bažnyčią, paveikslus sukūrusi iš apdegusių liturginių rūbų, surinktų vinių, šį kartą kviečia susipažinti ir pamilti Labanoro angelus ir kryžius. Parodą galima aplankyti sekmadieniais po Sumos arba skambinant tel. nr. 8 614 09548.

Lapkričio 2 d.

Vėlinės - mirusiųjų paminėjimo diena. Šv. Mišios Molėtų bažnyčioje - 8.30, 10.30 ir 18 val.
Procesija į naująsias Molėtų kapines vyks 16 val.

Žvakės bus šventinamos po kiekvienų šv. Mišių.

Visą Vėlinių aštuondienį melsimės už mirusiuosius.

Lapkričio 1 d.

Visų Šventųjų iškilmė (šventė visiems katalikams privaloma) - šv. Mišios Molėtų bažnyčioje 8.30, 10.30 ir 18 val.
Procesija į senąsias Molėtų kapines vyks 17 val.

Žvakės bus šventinamos po kiekvienų šv. Mišių.

Koncertas

Spalio 3 d. Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks sakralinės muzikos festivalio "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" koncertas.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4