Birželio 1 d.

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas kartu su kurso draugais minės
37-ąją kunigystės sukaktį. 
Molėtų bažnyčioje 18.00 val. bus švenčiama Eucharistija, dėkojant už kunigystės dovaną.

Adoracija

Raktažodžiai:

Gegužės 27 d. visą dieną nuo rytinių iki vakarinių šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija.
Nuo birželio mėnesio Švč. Sakramento adoracija vyks kiekvieną penktadienį
nuo 17.00 val. iki 18.00 val.

Gegužės 13 d.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio 150 metų gimimo sukakties minėjimas
Labanoro Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje.
 
Kviečiame į Gyvojo Rožinio draugijos Molėtų dekanato šventę ir knygos „Teofilius Matulionis. Laiškai“ pristatymą.

Gegužės 7 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje koncertuos valstybinis choras "Vilnius".
Meno vadovas ir dirigentas Artūras Dambrauskas.

Pradžia 11.30 val.

Gegužės 1 d.

Raktažodžiai:

17.30 val. Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje giedos Ukmergės Švč. Trejybės
bažnyčios choras "Magnificat".
18.00 val. Šv. Mišių aukai vadovaus Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas kunigas
Šarūnas Petrauskas.

Balandžio 30 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos dainavimo
mokytojų Laimos Domeikaitės ir Reginos Šilinskaitės jaunųjų dainininkų koncertas
"Dieve, leisk, kad gyvenčiau Tau".
Koncertmeisteris Vincenzo De Martino.

Pradžia 11.20 val.

Balandžio 23 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje koncertuos Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivių simfoninis orkestras "Simfukai".
Orkestro meno vadovas ir dirigentas Modestas Barkauskas.
Pradžia 12.00 val.

Balandžio 10 d.

Raktažodžiai:

Šią širdžių džiaugsmo dieną visus kviečiame į iškilmingas padėkos šv. Mišias už visus, prisidėjusius prie mūsų bažnyčios atnaujinimo ir gražinimo.

Iškilmėms vadovaus Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, dalyvaus vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir svečiai kunigai, giedos Molėtų parapijos choras, giesmėmis džiugins kraštietė operos solistė Regina Šilinskaitė, vargonuos Diana Encienė. Bažnyčioje bus atidengta atminimo lenta, įamžinanti mūsų bažnyčios istoriją, ją puoselėjusius kunigus, aukotojus ir mecenatus.

Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų laikas

Balandžio 6 d. Didysis Ketvirtadienis
Paskutinės vakarienės - Eucharistijos Sakramento įsteigimo minėjimas
Šv. Mišios 18.00 val.

Balandžio 7 d. Didysis Penktadienis
Kristaus Kančios pamaldos 18.00 val.
(Rinkliava Šventajai Žemei)

Balandžio 8 d. Didysis Šeštadienis
Nuo 10.00 val. bažnyčios šventoriuje bus kūrenamas laužas.
Bus galima sudeginti pasenusias devocionalijas.
Velykų vigilijos pamaldos prasidės saulei nusileidus 20.06 val. 
Einant į pamaldas derėtų pasiimti žvakę ir indelį su vandeniu.
Po pamaldų bus šventinami Velykiniai valgiai.

Balandžio 9 d. Viešpaties Prisikėlimas (Velykos)
Šv. Mišios 8.00 val.

Balandžio 10 d. Velykų antroji diena
Šv. Mišios 10.30 val. ir 18.00 val.

Balandžio 1 d.

Susitaikinimo pamaldos.
17.00 val. Išpažintis
18.00 val. Eucharistijos šventimas

Surinkti turinį
web sprendimas c-4