Baigiamasis festivalio koncertas

Lapkričio 16 d. Molėtų bažnyčioje vyks baigiamasis sakralinės muzikos festivalio
"Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" koncertas.

Atlikėjai: Diana Encienė (vargonai) ir Asta Krikščiūnaitė (sopranas).

Pradžia 12.30 val.

Lapkričio 16 d.

Švęsime Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus Molėtų bažnyčioje.

11 val. šv. Mišių aukai vadovaus ir homiliją sakys Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos
dvasios tėvas kun. Saulius Bužauskas.

Lapkričio 9 d.

Sakralinės muzikos festivalio "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" koncertas.

Pradžia 12 val.

Spalio 26 d.

Sakralinės muzikos festivalio "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" koncertas.

Pradžia 12 val. 

Humanitarinė pagalbos akcija

Molėtų parapijos Caritas kviečia prisidėti prie Lietuvos Caritas paskelbtos
humanitarinės pagalbos Ukrainos žmonėms akcijos.

Jūsų aukojamus drabužius bei maisto produktus Molėtų parapijos namuose
(Šv. Jono Pauliaus g. 2, Molėtai) priims Caritas moterys kiekvieną sekmadienį
pusę valandos prieš ir po šv. Mišių.

Akcija truks iki lapkričio 10 d.

Spalio 19 d.

Raktažodžiai:

Parapijos namuose atidaroma Anastazijos Kuliešovaitės darbų paroda.

Spalio 12 d.

Sakralinės muzikos festivalį "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis"
Molėtų bažnyčioje tęsia vargonų muzikos koncertas.

Vargonuoja Aleksandras Isakovas.

Pradžia 12 val.

Kursas sutuoktiniams

Šis kursas skirtas ir jaunavedžiams, ir šeimyninio gyvenimo patirties turintiems sutuoktiniams.
Jis naudingas ne tik sunkumus išgyvenančioms ar išsiskyrusioms poroms, bet ir santarvėje gyvenančioms tvirtoms šeimoms.

Spalio 2 d.

Raktažodžiai:

Minint Angelų Sargų dieną, Molėtų bažnyčioje 9 val. bus aukojamos šv. Mišios prašant
Dievo palaimos policijos pareigūnams.

Pamaldų laikas

Raktažodžiai:

Nuo spalio 1 d. vakarinės šv. Mišios 18 val.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4