Muzikiniai užsiėmimai vaikučiams

Mieli tėveliai, esate kviečiami su savo vaikučiais lankyti muzikinius užsiėmimus pagal ankstyvosios vaikystės muzikos mokymo programą "Muzikos žaismas". Ši programa yra skirta lavinti ne tik muzikinius vaiko gebėjimus, bet ir skatinti aktyvią smegenų veiklą. Užsiėmimai skirti vaikams iki dvejų metų.
Vietų skaičius ribotas (iki 12 vaikų).
Daugiau apie užsiėmimus galėsite sužinoti atėję į tėvelių susirinkimą sausio 12 d. (pirmadienį)
17 val. 15 min. Molėtų parapijos namuose.

Registracija ir klausimai tel.: 8 600 08523

Sausio 4 d.

Raktažodžiai:

Kristaus Apsireiškimo iškilmė (Trys Karaliai)
Šv. Mišios sekmadienio tvarka - 9 val. ir 11 val.

Gruodžio 31 d.

Raktažodžiai:

Padėkos šv. Mišios už senuosius 2014 metus (18 val.).

Kaišiadorių vyskupo kalėdinis žodis - sveikinimas

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!

Švenčiame Kristaus gimimo šventę – Kalėdas. Šis įvykis yra artimai susijęs su kiekvienu iš mūsų ir tiesiog juntamai tapęs mūsų švente. Dievo žodis pasakojantis apie Jėzaus gimimą, kalėdinės giesmės, šventinė nuotaika leidžia drauge patirti džiaugsmą, kuris liudija Dievo artumą mums. Dievo artumas žmogui yra visuomet pripildantis džiaugsmu. Todėl nenuostabu, kad Dievo Sūnaus atėjimo į žmonių tarpą šventė yra sklidina džiaugsmo.

Gruodžio 20 d.

Švęsime adventines susitaikinimo pamaldas.

17 val. Išpažinčių klausymas
18 val. šv. Mišios

Gruodžio 14 d.

"Vilties tiltas" kviečia į parapijos namuose vyksiantį renginį, kuriame bus apžvelgiama
bažnytinė Molėtų parapijos moterų veikla iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo.

Pradžia 12.30 val.

Gruodžio 6 d.

Raktažodžiai:

Šv. Mišiomis (10 val.) prasidės Molėtų dekanato Caritas narių rekolekcijos.
Lektorius - kun. Edgaras Vegys.
Rekolekcijose taip pat dalyvaus svečiai iš Kaišiadorių vyskupijos - mons. Rimvydas Jurkevičius ir vyskupijos Caritas reikalų vedėja Giedrė Adlytė-Chveduk.

Gerumas mus vienija

Raktažodžiai:

Iki gruodžio 31 d. vyksta gerąją tradicija tapusi Lietuvos „Caritas“ ir vyskupijų „Caritas“ centrų organizuojama vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija“. Akcijose metu renkamos lėšos bus skirtos padėti sunkiausioje padėtyje esančioms šeimoms, smurto aukoms, savimi savarankiškai nesugebantiems pasirūpinti senoliams. Kviečiame kiekvieną dalyvauti akcijoje ir padėti kenčiantiems žmonėms.

Iki pat šv. Kalėdų Molėtų bažnyčioje, prieš ir po šv. Mišių, budės Caritas moterys ir priims Jūsų piniginę auką bei įteiks Jums simbolinę Caritas žvakutę, kaip pagalbos vienas kitam simbolį.

Paroda

Raktažodžiai:

Parapijos namuose atidaryta Onos Pusvaškytės grafikos darbų paroda.

Parodą aplankyti galima iki sausio 16 d.

Lapkričio 30 d.

Pirmasis Advento sekmadienis.
Šią dieną prasidės popiežiaus Pranciškaus paskelbti Pašvęstojo gyvenimo metai.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4