Gerumas mus vienija

Molėtų parapijos Caritas kviečia prisidėti prie tradicine tapusios Lietuvos Caritas organizuojamos vargstančiųjų paramos akcijos "Gerumas mus vienija" Iki pat šv. Kalėdų Molėtų bažnyčioje, prieš ir po šv. Mišių, budės Caritas moterys ir priims Jūsų piniginę auką bei įteiks Jums simbolinę Caritas žvakutę, kaip pagalbos vienas kitam simbolį.

Gruodžio 4 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje po vakarinių šv. Mšių (19 val.) vyks ortodoksų bažnytinės muzikos koncertas "Dangaus galybės". Kūrinius atliks mišrus jaunimo choras EXAUDI.

Sinodas

Raktažodžiai:

Spalio mėnesį popiežius Pranciškus pakvietė visus leistis į Bažnyčios atsinaujinimo sinodinę kelionę, truksiančią iki 2023-ųjų.

Tad spalio 17 d. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas paragino visus įsijungti - malda, žinios skleidimu, susitikimais, pokalbiais, diskusijomis, bendryste, kaip yra sakęs popiežius Pranciškus „kiekvienas turi atlikti savo vaidmenį, niekas nėra tik priedas. Tai svarbu - kiekvienas turi savo vaidmenį“. Koordinuoti šį kelią Ordinaras vyskupijos sinodinio kelio koordinatoriais paskyrė kun. Rolandą Bičkauską ir Vaivą Stanionę. Prasidėjo pasiruošimo darbai.

Lapkričio 14 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai (8.30 val. ir 10.30 val.). Prieš šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

Lapkričio 7 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
aukos šv. Mišias (8.30 val.) ir pristatys katalikišką kalendorių "Šventumo keliu".

Paroda

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos namų parodų salėje atidaryta unikali sakralinio meno paroda „Labanoro angelai ir kryžiai“, kurioje galima apžiūrėti kraštietės menotyrininkės ir restauratorės Teresės Blažiūnienės darbus. Tai penktoji menotyrininkės paroda, atvykusi į Molėtus. Parapijos namuose buvo eksponuotos parodos „Labanoro gėlės“, „Labanoro vinys“ ir kt. Ilgametė restauratorė T. Blažiūnienė po gaisro, suniokojusio Labanoro bažnyčią, paveikslus sukūrusi iš apdegusių liturginių rūbų, surinktų vinių, šį kartą kviečia susipažinti ir pamilti Labanoro angelus ir kryžius. Parodą galima aplankyti sekmadieniais po Sumos arba skambinant tel. nr. 8 614 09548.

Koncertas

Spalio 3 d. Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks sakralinės muzikos festivalio "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" koncertas.

Spalio 7 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks Gyvojo Rožinio draugijos Molėtų dekanato diena.

Minima Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena

Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena kasmet tradiciškai minima paskutinį rugsėjo sekmadienį. Minint šią dieną, aktyviai dalyvauja Susisiekimo ministerijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Lietuvos Katalikų Bažnyčios ir policijos atstovai. 
Kviečiame Jus ir šiais metais rugsėjo 26 dieną paminėti Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną – priminti žmonėms apie saugų elgesį keliuose, atsakomybę ir pagarbą vieni kitiems.

Rugsėjo 26 d.

Molėtų bažnyčioje vyks sakralinės muzikos festivalio "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" vargonų muzikos koncertas.

Pradžia 12.30 val.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4