Vasario 24 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje solidarumo ir vienybės akcija
"Laisvė šviečia. Radarom!"
18.00 val. šv. Mišios už Ukrainą ir jos žmones
19.00 val. visuotinė tylos minutė
Po šv. Mišių vyks solidarumo koncertas

Kryžiaus Kelias

Raktažodžiai:

Gavėnios laikotarpiu šiokiadieniais Kryžiaus Kelio apmąstymas prasideda 17.15 val.
Sekmadieniais - 9.15 val.

Vasario 14 d.

Raktažodžiai:

Pelenų diena
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val.

Vasario 5 d.

Raktažodžiai:

Šv. Agotos šventė
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val. (laiminama duona ir vanduo)

Vasario 2 d.

Raktažodžiai:

Grabnyčios - Kristaus Paaukojimo šventė
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val. (laiminamos žvakės)

Keisis sekmadienio pamaldų laikas

Raktažodžiai:

Nuo 2024 m.sausio mėnesio Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje
sekmadieniais šv. Mišios bus aukojamos 10.00 val. ir 18.00 val.

Koncertas

Gruodžio 26 d. 10.30 val. Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks koncertas
"Gloria in excelsis Deo".
Koncertuos operos solistė Regina Šilinskaitė (sopranas) ir styginis "Draugų kvintetas".

Carito paramos akcija

Molėtų parapijos Caritas kviečia prisidėti prie tradicine tapusios Lietuvos Caritas organizuojamos vargstančiųjų paramos akcijos "Gerumas mus vienija".
Iki gruodžio 23 d. Molėtų bažnyčioje, prieš ir po šv. Mišių, budės Caritas moterys ir priims Jūsų piniginę auką bei įteiks Jums simbolinę Caritas žvakutę, kaip pagalbos vienas kitam simbolį.

Kalėdų pamaldų laikas

Raktažodžiai:

Gruodžio 24 d. Šv. Kūčios
8.30 val. ir 10.30 val. Kūčių ryto šv. Mišios
21.00 val. Piemenėlių šv. Mišios

Gruodžio 25 d. Kristaus Gimimas Šv. Kalėdos
9.00 val. šv. Mišios

Gruodžio 26 d. Šv. Stepono šventė
10.00 val. ir 18.00 val. šv. Mišios

Gruodžio 31 d.
8.30 val. šv. Mišios
10.30 val. Šv. Mišios Dėkojant Dievui už 2023 m.

Sausio 1 d. Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja
10.00 val. ir 18.00 val. šv. Mišios                       

Sausio 6 d.  Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)
10.00 val. ir 18.00 val. šv. Mišios

Gruodžio 23 d.

Raktažodžiai:

Susitaikinimo pamaldos Molėtų bažnyčioje.
17.00 val. klausomos išpažintys
18.00 val. Eucharistijos šventimas

Surinkti turinį
web sprendimas c-4