Sveikinimas

Raktažodžiai:

Jėzau gimęs,

Prie krūtinės glausk kiekvieną iš minios.
Mes vargdieniai meldžiam vieną:
Duoki meilės mums šventos,
Teikis gimti mūs širdyse,
Vienas karaliauk mumyse,
Vesk į laimę amžiną.

Mielieji,

Kristaus Gimimo šventė – tai taikos, ramybės, meilės ir džiaugsmo diena, primenanti mums, kad Išganytojas gimsta ir mūsų širdyse. Tegu nesibaigiantis Kalėdų džiaugsmas lydi Jus per visas gyvenimo dienas, tegu užgimęs Kūdikėlis Jėzus laimina Jus ir Jūsų namus, tegu džiaugsmas ir palaima būna su Jumis visą laiką. 

Džiugių Jums Šventų Kalėdų ir kupinų meilės bei gerumo Naujųjų Metų!

Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos
koordinatorė Aušrinė Andreikėnienė

web sprendimas c-4