Savosios tarnystės paieškose

Raktažodžiai:

Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis. (Lk 12, 34)                        

Ruduo nesusivėlino ateiti... Juk pastebėjote, kaip greitai ateina sutema, o ir rytas neskuba išaušti. O gal pastebėjote, kad pradėjo kažko trūkti. Ar kartais nepajutote asmeninės erdvės trūkumo sindromo? Kasdieninio gyvenimo tėkmė ima kelti nepasitenkinimą, kurį lydi nuotaikų kaita, nuovargis ar net depresija. Neketinu įpiršti ligą ar diagnozę. Tiesiog noriu, kad pripažintume teisybę. Kurgi mes nuo savęs pabėgsime, nebent pas save. Ir kurgi toliau nukeliausime, jeigu ne į Gerojo Ganytojo rankas.

Ar dažnai atrandate laiko sau? Ar pagalvojote, kad surasti laiko sau tolygu save apdovanoti. Juk mėgstame gauti dovanas. O jei gauname dovanų ir jaučiamės neverti, sustokime ir  pagalvokime apie savo vertę. Dovanojame visada iš meilės. Juk Dievo meilę gauname dovanai.

Šio laikmečio rykštė - neturėjimas laiko sau. Ko gero, ne vienas iš mūsų širdies gilumoje pripažinsime, kad stengiamės mylėti artimą, stengiamės jį išklausyti, skirti dėmesio namiškiams. Auginantys vaikus, jiems dovanojame dėmesį, skiriame laiko žaidimams ar padedame ruošti pamokas. Atiduodame duoklę darbdaviui, o kur dar visokie papildomi rūpesčiai rūpestėliai. Su nuovargiu nejučia atsėlina tuštuma, kurią lydi nepasitenkinimas savimi. Tampame irzlūs, pikti ar net isteriški, nes neberandame prasmės. Širstame, kad neturime geriau nei dabar, mūsų netenkina esama padėtis, darbas, matome vien savo netobulumus. Mums pasidaro sunku keliauti link Tėvo namų, nes nemokame džiaugtis pačia kelione - gyvenimu. Štai jei kiekvienas iš mūsų mokėtume pabūti su savimi, susitikti su savimi, prakalbinti savo dūšią, netrukus susitiktume su pačiu savo Ganytoju. Jėzus laukia atviros širdies. O kaip ji bebus atvira, jei mums viskas tapo negerai, net patys sau tapome priešais?..

Vienatvė - ponia vienatvė (taip mes ją pavadinkime) mums tampa tokia nepatikima, paprasčiausiai mes imame jos bijoti. Mes tiesiog nesuvokiame, kad vienuma yra būtina sąlyga mūsų esybei, tapimu Dievo šventove, Dievo namiškiu, Šventųjų bendrapiliečiu (plg. Ef 2). Savo tikrąją esmę mes galime atrasti tik vienumoje. Tik būdami vieni, mes galime numaldyti besiblaškančią sielą, išmokti ją maitinti... Jei bent vieną valandą per dieną skirtume savo sielos brandumui, sielos atgaivai, susitikimui su savimi... Kaip manote, ar nesužydėtų mūsų siela ar nepaūgėtų? Vienuma turi neįkainuojamą vertę. Tik vienumoje surasime savo talentus, surasime pusiausvyrą ir tobulai išgrosime savo gyvenimo natas. Pabandykime atrasti vienumą. Tikiu, iš pradžių gali būti sunku. Štai mano vyras meldžiasi anksti ryte, kai visi dar miegame. Jam lengva atsikelti anksti. Tada jis paprasčiausiai būna su Dievu. Aš taip negaliu. O vakare, kai visi suminga jau būnu pavargusi. Tad laiko sau randu dienos metu, tiesiog dieną. Sakysite, daug dirbate. Netiesa. Tik, prašau, nesupykite ir pripažinkite, kad be galo daug dirbantis žmogus vaikosi tuščios garbės... O jei į darbą nueitumėte anksčiau ar iš jo grįžtumėte vėliau, ar nerastumėte laiko sau? Gal rastume laiko sau pasivaikščiodami lauke, prisėdę prie pamėgto rašomojo stalo ar įsitaisę patogiame krėsle nors šventadienio vakarais. Ar pastebėjote, kiek mes įsigijome trukdžių: telefonas, radijas, kompiuteris, televizorius, durų skambutis. Išjunkime juos ir pabandykime pasikviesti Jėzų. Tikiu, labai sunkiai seksis, bet tik iš pradžių. Reikia gi vieną kartą gyvenime atrasti save.

Dažnas pabuvimas ilgesnį laiką vienumoje būtinai iškels į sąmonės paviršių tikruosius troškimus. Pradėjus klausytis savęs, klausytis savo širdies, imi suvokti, kad vienatvė išlaužia duris, skiriančias du pasaulius: dabartinį gyvenimą ir tą gyvenimą, kurio taip trokštame. Tikiu, jog ilgai netruks ir jūs pamatysit, kad gyvenimas pilnas lobių, gražių sielų ir įdomių žmonių. Juk save išbarstėme, gal net darydami gerus darbus arba norėdami už jų pasislėpti. Susikaupkite ir pabandykite prisiminti, kas jums teikė džiaugsmą vaikystėje. Juk tada mokėjome džiaugtis ir būti laimingi. Imkite ir užrašykite bent dešimt užsiėmimų, kurie jums teikė gyvenimo džiaugsmą: žiūrėti pamėgtą filmą, skaityti knygą, sportuoti, groti pianinu, čiuožti pačiūžomis, slidinėti, jodinėti žirgais, šokti, keliauti, gaminti, siuvinėti, tapyti...

Juk prieš mus pasakiškas pasaulis, laukiantis, kad ištirtume save, kad rastume savąjį "aš", savo tapatybę. Mylimi pomėgiai suteikia puikiausią galimybę pažadinti įgimtus talentus. Pirmiausia turime pripažinti sau, kas išsklaidytų slogią nuotaiką. Rasti mylimą pomėgį - tai nuostabi pradžia, jei nori išsilaisvinti kūrybiškai. Pomėgiai leidžia imtis tapybos, eilių. Patenkinę savo pomėgius, sušildome savo talentą ir išryškiname įgimtus polinkius. Pripažinkime sau, ko trokštame gilai širdyje. Gal net nuo vaikystės nešiojamės troškimą išmokti groti gitara ar šokti valsą, gal siuvinėti įmantrias staltieses ar užsiimti dekupažu, gal išdažyti savo kambario sienas raudonai ar tiesiog su kūrybiniu polėkiu tvarkyti namus. O gal trokštame išpuošti savo sielos namus, juk tobulumui nėra pabaigos.

Kai švelniai gilinamės į savo vidų, be skausmo atsiveria suvokimas. Pradedame maloniau elgtis su savimi, artimiau susipažinę su tikruoju "aš", kaupiame drąsą, kad galėtume žengti pirmuosius nedrąsius žingsnius, be kurių siela negali išsiskleisti ir tapti išoriškai matoma. Ėjime link savęs svarbiausia būti ištikimam savo sielos ir širdies kalbai. Sutikus save, gali nutikti stebinančių dalykų, bet klausykime savo širdies, nes tik ji gali nuvesti mus link Gerojo Ganytojo, kuris guldo gyvybę už savo avis, neleidžia vagiui prasibrauti ir pavogti net ir pasiklydusios avies. Visos avys Jo, pasistenkime neapvogti savęs...

Kelyje link savojo "aš" mus dažnai stingdo baimė. Tada sustokime ir  pradėkime melstis, prašykime palaiminti visa, kas su mumis šiuo metu yra - savojo Jėzaus. Ir, patikėkite, patirsite malonių lietų iš dangaus. Tik prašykite labai nuoširdžiai.  

Atradę laiko sau, atrasime talentus, atrasime mumyse giliai glūdėjusį senąjį žmogų, kurį reikia išpuošti ir leisti jam naujai gyventi.

Linkiu išpuošti savo vidinius namus. Išpuošdami, pradėsime tvarkytis ir surasime savo tikrąjį "aš", atrasime kelią, kuriame galėsime sutikti Jėzų. Tik nepamirškite kasdien nors ketvirtį valandos skirti laiko sau. Sutikę savo Dievą, sutiksime ir save. O tada jau nenustosime ieškoję savo talentų, kurie skirti ne mums ir kyla ne iš mūsų. Patikėsime, kad jie skirti tarnystei, o jei visus savo talentus, gabumus, kūrybines galias pasilaikysime sau, paprasčiausiai tapsime vagimis.

Pradėkime dalintis, pasitelkime tarnystės dvasią ir niekada nebepritrūksime savęs...

Jurgita Fedorinienė

Komentarai

PT portretas

laikas

O aš manau, kad laikas nėra dovana, bet visos dovanos yra laike:) juk ir Dievas negyvena laike. O mums, krikščionims laikas - tai dabartis, pilna skubėjimo (dovanos).

RU portretas

Pildyk :)

Bet kai laikas užpildomas dovanomis jis pats virsta dovana. Jis tampa lyg ir apčiuopiamas, regimas.

PT portretas

Gerai, sakykim laikas yra

Gerai, sakykim laikas yra dovanų maišas, į kurį vis kraunama, bet jis vis tiek lieka maišu, todėl man labiau norisi skirti dovaną nuo jos įpakavimo:)

RU portretas

Apie daiktų paskirtį

Taip, visiškai sutinku, kad laikas tėra 'maišas'. Tokia jau jo paskirtis - talpinti. Ateinu į gyvenimą su tuščiu maišu. Galiu tą maišą laikyti užrištą ir dailiai sulankstytą, bet tuščią. Lengva našta? O jei praverčiau jį Dievo malonei, kad užpildyčiau dovanomis, kurios įtikslintų maišą? Maišo vertė jo turinyje. Juk taip nesinori tempti niekam nereikalingų rakandų, kurių nei pačiai reikia, nei kitam pasiūlysi... Gal čia toks moteriškas požiūris - parodyk, ką turi rankinėj, ir pasakysiu, kas tu esi...:)

Laimutė portretas

Laike

O kas iš vis yra laikas? Negi tik skaičiai laikrodyje? Per filosofiją pamenu buvo diskutuojama apie tai...

Žinau tik tai, kad LAIMĖ trunka TIK 24 val., kad ir kokia ji galinga būtų... :)

AMI portretas

Laikas ir Laimė

Nuo laiko sąvokos peršokom prie laimės:) Filosofija nurodo laimės trukmę - 24 val? Gal...

Žinau, kad šiandien ta pati filosofija taip atsako į klausimą 'Kas yra laimė?' Ats.: kai tavo troškimai pildosi pakankamu greičiu ir yra Laimė.

web sprendimas c-4