Sausio 6 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje šv. Mišias aukos ir primicijinį palaiminimą teiks neopresbiteris Saulius Kristapavičius, įšventintas į kunigus 2013 m. lapkričio 10 d. ir paskirtas vikaro tarnystei Širvintų parapijoje.

web sprendimas c-4