Sausio 15 d.

Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos būrelių vadovų ir jų pavaduotojų susirinkimas vyks Molėtų parapijos namuose po šv. Mišių (12 val.).
Susirinkimo metu bus įvertinta Gyvojo Rožinio draugijos veikla, renkama Gyvojo Rožinio draugijos Taryba.
Po susirinkimo vyks agapė.

web sprendimas c-4