Rugsėjo 16 d.

Raktažodžiai:

Švęsime Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidus (11 val.).
Šv. Mišių aukai vadovaus ir pamokslą sakys vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis.
Prieš šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

Po šv. Mišių (12.30 val.) vyks valstybinio choro "Vilnius" koncertas.

web sprendimas c-4