Rugsėjo 1 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje 8.30 val. bus aukojamos šv. Mišios, prašant Dievo palaimos mokslo metus pradedančiam jaunimui ir jų mokytojams.

Komentarai

antanas portretas

Intencija

Melsdamiesi už save ir ateinančius mokslo metus, nepamirškite savo Globėjų, su kuriais gyvensite per visus mokslo metus (mokytojus, dėstytojus), o labiausiai melskitės už tikybos mokytojus, kad jie įsileistų Šventąją Dvasią į savo gyvenimą.

web sprendimas c-4