Pasirengimas priimti sakramentus

Rugsėjo mėnesį bažnyčios zakristijoje kviečiami registruotis norintys pasirengti priimti 
Pirmosios šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus. 

Registruojantis dėl Pirmosios šv. Komunijos priėmimo, su savimi turėkite Krikšto pažymėjimą. 
Registruojantis dėl Sutvirtinimo sakramento priėmimo, su savimi turėkite Krikšto ir Pirmosios šv. Komunijos pažymėjimus.

web sprendimas c-4