Lapkričio 20 d.

Raktažodžiai:

Aušros Vartų Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai Molėtų bažnyčioje.

Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

web sprendimas c-4