Lapkričio 19 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai.
Šv. Mišios 8.30 val. ir 10.30 val.
Atlaidų šv. Mišių aukai vadovaus ir pamokslą sakys Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvas
kun. Gintaras Blužas OFS.

Prieš šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

 

web sprendimas c-4