Kvietimas vykti į Pivašiūnus

Rugpjūčio 22 d. (antradienį) Švč. Mergelės Marijos Karalienės liturginis minėjimas
Gyvojo Rožinio, kitų maldos grupių ir Molėtų dekanato diena Pivašiūnuose.

Norinčius važiuoti į atlaidus, iki rugpjūčio 16 d. kviečiu registruotis telefonu 8 601 31031.

PROGRAMA :

7.00 val. – renkamės prie Molėtų parapijos namų

7.15 val. – išvykstame

11.00 val. – piligriminis žygis nuo Pivašiūnų kryžiaus ( kas negali eiti, piligrimų laukia bažnyčioje)

12.00 val. - šv. Mišios Pivašiūnų šventovėje

13.30 val. – agapė piligrimų centro kieme

16.00 val. – išvykstame į namus.

Kelionės kaina – 20 Eur

Pagal galimybes prašau pasirūpinti vaišėmis agapei, turėti vandens ir gerą nuotaiką.

 

Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorė
Aušrinė Andreikėnienė

web sprendimas c-4