Kviečiame Piligrimystei!

JAUNIMO IR ŠEIMŲ PILIGRIMYSTĖ - "PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES"
Birželio 4 d. Vievis - Kazokiškės 

Šiais metais Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis palydės mus į Sekminių iškilmę Kazokiškėse, kur su vyskupijos ganytoju vyskupu Jonu Ivanausku, šeimomis ir jaunimu švęsime brangiausią Dievo Dovaną Bažnyčiai - Eucharistiją. "Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį..." Jn 20, 20

Programa:
9.30 val. Piligrimystės pradžia Vievio Šv. Onos bažnyčioje
12.00 val. Sekminių Šv. Eucharistijos šventimas Kazokiškių Švč. M. Marijos Nugalėtojos bažnyčioje
13.30 val. Pietūs klebonijos kieme
14.30 val. Bendrystės laikas šventoriuje 
16.00 val. Padėka ir palaiminimas

Nepamirškite dalintis žinia/nuoroda apie Bažnyčios gimimą ir kelionę laike... Tai mūsų Piligrimystė į tai, kas esame Kristuje.

Registracija (iki birželio 1 d.) ir informacija šeimoms - Giedrė Žundienė, tel. Nr.: 8 61573389;
informacija jaunimui - kunigas Laurynas, tel. Nr.: 867844482.

web sprendimas c-4