Kryžiaus Kelias

Raktažodžiai:

Gavėnios laikotarpiu šiokiadieniais Kryžiaus Kelio apmąstymas prasideda 17.15 val.
Sekmadieniais - 9.15 val.

web sprendimas c-4