Kalėdų pamaldų laikas

Raktažodžiai:

Gruodžio 24 d. Šv. Kūčios
8.30 val. ir 10.30 val. Kūčių ryto šv. Mišios
21.00 val. Piemenėlių šv. Mišios

Gruodžio 25 d. Kristaus Gimimas Šv. Kalėdos
9.00 val. šv. Mišios

Gruodžio 26 d. Šv. Stepono šventė
10.00 val. ir 18.00 val. šv. Mišios

Gruodžio 31 d.
8.30 val. šv. Mišios
10.30 val. Šv. Mišios Dėkojant Dievui už 2023 m.

Sausio 1 d. Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja
10.00 val. ir 18.00 val. šv. Mišios                       

Sausio 6 d.  Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)
10.00 val. ir 18.00 val. šv. Mišios

web sprendimas c-4