Jubiliejinis koncertas

Gruodžio 3 d. Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios choro 30-mečio koncertas
"Laukimo šviesa".
Vadovė Violeta Zutkuvienė, koncertmeisterė Lina Vaitkuvienė
Dalyvauja smuikininkų kvartetas. Vadovė Rūta Vyšniauskienė

Pradžia 12.00 val. (po šv. Mišių)

web sprendimas c-4