Gruodžio 4 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje po vakarinių šv. Mšių (19 val.) vyks ortodoksų bažnytinės muzikos koncertas "Dangaus galybės". Kūrinius atliks mišrus jaunimo choras EXAUDI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web sprendimas c-4