Gruodžio 2 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos ir Caritas narių rekolekcijos.

Programa:

9 val. – registracija bažnyčioje
9.15 val. – visuotinė Rožinio malda
10 val. – šv. Mišios
11 val. – katechezė ( Vilniaus Kalvarijos šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vik. kun. Mykolo Sotničenkos paskaita „ Kaip išbūti kito akivaizdoje“)
12 val. – agapė parapijos namuose

Molėtų dekanato GRD ir Caritas koordinatorės
Aušrinė Andreikėnienė
Aurelija Lukošienė

web sprendimas c-4