Gruodžio 19 d.

Raktažodžiai:

Kviečiame Molėtų parapijos tikinčiuosius į Sinodinio kelio susitikimą, kuris vyks parapijos namuose po šv. Mišių (9.30 val. ir 11.30 val.).
Pirmoji susitikimo tema "Kelionės bendrakeleiviai" - kai sakome "mūsų Bažnyčia", ką jai priskiriame? Kas kviečia mus keliauti drauge?

Dėl informacijos galite pasiteirauti telefonu:
Vilma Židonienė tel.: 8 612 61817
Vilma Kazakevičienė tel.: 8 656 48140

web sprendimas c-4