Gruodžio 14 d.

Molėtų bažnyčioje ir parapijos namuose vyks Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio ir Caritas narių kolekcijos.

10 val. šv. Mišios. Po šv. Mišių parapijos namuose vyks konferencija - paskaitą skaitys
Vilniaus (Kalvarijos) šv. Kryžiaus atradimo parapijos rezidentas kun. Mykolas Sotničenka.

web sprendimas c-4