Gegužės 17 d.

Kviečiame į Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyksiančią Gyvojo Rožinio draugijos Molėtų dekanato dieną.

15.50 val. - registracija bažnyčioje
16.00 val. - katechezė. Kun. Gintautas Antanas Jančiauskas skaitys paskaitą tema "Palaimintasis Teofilius - artimo meilės skatintojas"
16.15 val. - vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorės Jolantos Celešienės žodis
17.30 val. - visuotinė Rožinio malda
18.00 val. - šv. Mišios. Mišias aukos Molėtų parapijos klebonas dek. mons. Kęstutis Kazlauskas, homiliją sakys Gyvojo Rožinio draugijos dvasios tėvas Žaslių parapijos klebonas Algis Ananis, dalyvaus dekanato parapijų klebonai kun. Dainius Jančiauskas, kun. Darius Vėlyvis, kun. Jurgis Kazlauskas, kun. Algimantas Baltuškonis

Molėtų dekanas mons. Kęstutis Kazlauskas
Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorė Aušrinė Andreikėnienė

web sprendimas c-4