Gegužės 13 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos dekanato diena.

PROGRAMA:

16.00 val. - registracija Molėtų parapijos namuose

16.15 val. - Molėtų parapijos namų salėje vyskupijos GRD koordinatorės Jolantos Celiešienės žodis, einamieji reikalai

17.00 val. - pertrauka

17.15 val. - visuotinė Rožinio malda bažnyčioje

18.00 val. - šv. Mišios

18.50 val. - katechezė. Kun. Marius Talutis, pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos proceso bylos postulatorius, skaitys paskaitą tema “Šv. Kazimiero, pal. Jurgio Matulaičio, pal. Teofiliaus Matulionio ir pal. Mykolo Giedraičio dvasinio gyvenimo versmės”

19.45 val. –  agapė Molėtų parapijos namuose

Molėtų dekanas mons. Kęstutis Kazlauskas

Molėtų dekanato GRD koordinatorė
Aušrinė Andreikėnienė

web sprendimas c-4