Gegužės 12 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos dekanato diena.

PROGRAMA:

15.30 val. – registracija Molėtų parapijos namuose

16.00 – Molėtų parapijos namų salėje susipažinimas su Kaišiadorių vyskupijos GRD dvasios tėvu kun. Roku Puzonu. Jo paskaita tema „Gyventi pagal Evangeliją palaimintojo Teofiliaus pavyzdžiu“

16.30val. – vyskupijos GRD koordinatorės Jolantos Celešienės žodis

17.00  val. –  pertrauka

17.15 val. –  visuotinė Rožinio malda bažnyčioje

18.00 val. – šv. Mišios. Mišioms vadovaus kun. Rokas Puzonas, dalyvaus dekanas mons. Kęstutis Kazlauskas. Bus šventinama Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos vėliava

18.50 val. – iškilmingas GRD nario liudijimų įteikimas

19.00 val. – agapė Molėtų parapijos namuose.

 

Molėtų dekanas mons. Kęstutis Kazlauskas

Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos
koordinatorė Aušrinė Andreikėnienė

web sprendimas c-4