Didžiosios savaitės pamaldų laikas

Raktažodžiai:

Balandžio 2 d. Didysis Ketvirtadienis
(Paskutinės vakarienės Mišios)
Šv. Mišios 18 val.

Balandžio 3 d. Didysis Penktadienis
Kristaus Kančios pamaldos 18 val.
(Rinkliava Šv. Žemei)

Balandžio 4 d. Didysis Šeštadienis

10 val. bažnyčios šventoriuje bus užkurtas laužas.
Šią dieną kviečiame atsinešti ir sudeginti nenaudojamas sakramentalijas
(pašventintus senus, sulūžusius kryžius, paveikslus, žolynus ir pan.).

Velykų vigilijos pamaldos prasidės 20 val. (saulei nusileidus), prie šventoriuje sukurto laužo.
Atsineškite žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui.
Taipogi Velyknakčio pamaldose bus pašventintas Jūsų atsineštas vanduo bei velykiniai valgiai.

Balandžio 5 d. Viešpaties Prisikėlimas (Velykos)
Šv. Mišios 8 val.

Balandžio 6 d. Velykų antroji diena
Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

web sprendimas c-4