Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų laikas

Balandžio 6 d. Didysis Ketvirtadienis
Paskutinės vakarienės - Eucharistijos Sakramento įsteigimo minėjimas
Šv. Mišios 18.00 val.

Balandžio 7 d. Didysis Penktadienis
Kristaus Kančios pamaldos 18.00 val.
(Rinkliava Šventajai Žemei)

Balandžio 8 d. Didysis Šeštadienis
Nuo 10.00 val. bažnyčios šventoriuje bus kūrenamas laužas.
Bus galima sudeginti pasenusias devocionalijas.
Velykų vigilijos pamaldos prasidės saulei nusileidus 20.06 val. 
Einant į pamaldas derėtų pasiimti žvakę ir indelį su vandeniu.
Po pamaldų bus šventinami Velykiniai valgiai.

Balandžio 9 d. Viešpaties Prisikėlimas (Velykos)
Šv. Mišios 8.00 val.

Balandžio 10 d. Velykų antroji diena
Šv. Mišios 10.30 val. ir 18.00 val.

 

 

 

web sprendimas c-4