Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų laikas

Balandžio 18 d. Didysis Ketvirtadienis
Paskutinės vakarienės Mišios 18 val.

Balandžio 19 d. Didysis Penktadienis
Kristaus Kančios pamaldos 18 val.
(Rinkliava Šventajai Žemei)

Balandžio 20 d. Didysis Šeštadienis
Nuo 10 val. bažnyčios šventoriuje bus kūrenamas laužas. Galima sudeginti nenaudojamas sakramentalijas (pašventintus senus, sulūžusius kryžius, paveikslus ir pan.).

Velykų vigilijos pamaldos prasidės saulei nusileidus 20.29 val. prie šventoriuje sukurto laužo. Atsineškite žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui. Velyknakčio pamaldose bus pašventintas Jūsų atsineštas vanduo bei velykiniai valgiai.

Balandžio 21 d. Viešpaties Prisikėlimas (Velykos)
Šv. Mišios 8 val.

Balandžio 22 d. Velykų antroji diena
Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

web sprendimas c-4