Birželio 30 d.

Tituliniai šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai (10.00 val.)

Atlaidų šv. Mišių aukai vadovaus ir pamokslą sakys Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų
kapelionas pulkininkas leitenantas kunigas Remigijus Butkevičius.

Prieš šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

Vakarinių mišių nebus.

web sprendimas c-4