Birželio 28 d.

Švęsime šventų apaštalų Petro ir Povilo titulinius atlaidus. Iškilmingos šv. Mišios 11 val.
Eucharistijos šventimui vadovaus kun. dr. Mindaugas Sabonis, pamokslą sakys
kun. prof. R. D. Jan Mikrut. Dalyvaus 25 kunigai svečiai iš Italijos.
Po šv. Mišių vyks koncertas.

Visus nuoširdžiai kviečiame bendrai maldai ir šventiniam koncertui.

web sprendimas c-4