Birželio 20 d.

Kviečiame tikinčiuosius pabūti su Eucharistiniu Kristumi.

Likite čia ir pabudėkite su manimi. (Mt 26, 38)

                                                                                      

Švč. Sakramento adoracijos metu :

Laikas

Malda

Atsakingi už maldos vedimą

11 val.

Švč. Mergelės Marijos rožinio

I dalis. Džiaugsmo slėpiniai

Caritas

Monika, Marytė

12 val.

Švč. Mergelės Marijos rožinio

II dalis. Šviesos slėpiniai

Caritas

Zenona, Danutė K.

13 val.

Švč. Mergelės Marijos rožinio

III dalis. Skausmo slėpiniai

Katechetai

14 val.

Švč. Mergelės Marijos rožinio

IV dalis. Garbės slėpiniai

Gyvasis Rožinis

Audronė

15 val.

 

Dievo Gailestingumo vainikėlis

Caritas

Danutė G., Regina

16 val.

Šlovinimo maldos

Jaunimo šlovinimo maldos grupė
„Aukštyn širdis!”

 17 val.

 

Malda tyloje

 

 

web sprendimas c-4