Birželio 11 d.

Raktažodžiai:

Kviečiame į knygos "Palaimintasis Jurgis Matulaitis štrichai portretui" pristatymą. 
Autorė sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS
Molėtų šv. Petro ir Povilo bažnyčioje po 8.30 val. ir 10.30 val. šv. Mišių
Videniškių šv. Lauryno bažnyčioje po 12.00 val. šv. Mišių
Stirnių šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo bažnyčioje po 13.30 val. šv. Mišių

Bus galimybė įsigyti knygą.

web sprendimas c-4