Birželio 1 d.

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas minės 36-ąją kunigystės sukaktį.
18.00 val. šv. Mišias kartu su parapijiečiais švęs kunigai svečiai - klebono kurso draugai.

web sprendimas c-4