Atgailos valanda Švč. Sakramento adoracijoje

Rugsėjo 21 d. nuo 18.45 val. - 20 val. Švč. Sakramento adoracijos maldoje dėkosime Dievui už popiežiaus Pranciškaus atvykimą į Lietuvą. Melsime tinkamai paruošti savo širdis sutikti ir priimti
šv. Tėvo skelbiamą žinią. Adoracijos metu bus klausoma išpažinčių.

web sprendimas c-4