Šv. Jono Bosko relikvijos Molėtuose

Raktažodžiai:

Kovo 11-ąją, kai visa mūsų šalis šventė Nepriklausomybės atkūrimo metines, Molėtų parapijos tikintieji gavo neįprastą labai brangią dovaną. Šiuo metu per Lietuvą keliaujančios šv. Jono Bosko relikvijos, lydimos Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebono kunigo Alessandro Barelli, atvyko ir į Molėtų parapijos šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią.

Sielovadinė Dievo meilė, kuri apglėbia kiekvieną žmogų, mokėjimas išvysti Dievą apleisto alkano benamio jauno žmogaus širdyje, pasitikėjimas atstumtajame glūdinčiu gėriu ir dvasingumas – buvo pagrindiniai šv. Jono Bosko veiklos principai.

Su šventojo gyvenimu molėtiškius relikvijų sutikimo išvakarėse supažindino parapijos vikaras Egidijus Kazlauskas. Buvo demonstruojamas kino filmas, klausomasi pasakojimų, meldžiamasi.

Relikvijas pasitiko minia tikinčiųjų ne tik iš Molėtų, bet ir iš Širvintų, Ukmergės, Anykščių, Utenos ir net Jonavos rajonų. Šv. Mišias, kurioms vadovavo dekanas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas, koncelebravo penkiolika kunigų, o relikvijų pagerbime dalyvavo net devyniolika kunigų iš įvairių parapijų.

Kun. Alessandro Barelli savo homilijoje suprantamai ir vaizdžiai nušvietė pagrindinius šv. Jono Bosko gyvenimo ir veiklos principus. Pabrėždamas šventojo relikvijų aplankymo svarbą, kun. A. Barelli akcentavo, jog kun. Jonas Bosko neturi užimti Dievo vietos. Jo veikla ir tikslas – tik paaugliams ir jaunuoliams siūlyti dvasingumo kelią, kuriame artėjama prie Dievo.

Dėkodamas už sklandų ir gražų relikvijų sutikimą, kun. A. Barelli rajono merui Stasiui Žviniui ir monsinjorui Kęstučiui Kazlauskui įteikė atminimo dovanas su šventojo atvaizdu.

Šv. Jono Bosko relikvijų sutikimo iškilmes praturtino bažnyčios choro ir jaunimo giesmės. Padėkos nusipelnė paslaugūs policininkai, užtikrinę saugų eismą, pagarbiai sutikę ir palydėję šventojo relikvijas.

„Duok man, Viešpatie, sielas, o kitką pasiimk,“ -  toks šv. Jono Bosko tarnystės šūkis, Jo malda ir kreipinys į Gerąjį Ganytoją. Šiame ypatingame susitikime tikintieji turėjo progos išgirsti ir suvokti šio šūkio prasmę ir svarbą.

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šv. Jono Bosko relikvijų pagerbimo Molėtų bažnyčioje.

Parapijos informacija

Komentarai

gabi31 portretas

Jaunimas

Parapijos jaunimas kartu su Širvintų ir Suginčių pasitiko ir išlydėjo šv. Joną Bosko :)

mm portretas

Džiaugiuosi

Klestite, žiūriu! :) Džiaugiuosi.

web sprendimas c-4