Šeimos centro informacija sužadėtiniams

Šeimos centro tikslas - ugdyti ir palaikyti šeimą, remiantis katalikiškosios moralės principais. Molėtų Šeimos centras rengia kursus, skirtus tinkamai pasiruošti Santuokos sakramentui.

Sužadėtiniai, apsisprendę priimti Santuokos sakramentą, privalo ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki numatytos santuokos datos kreiptis į vieno iš besituokiančiųjų parapiją.

Šeimos centre sužadėtiniai ruošiami pagal atnaujintą sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programą Dviem yra geriau negu vienam (...) Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti (Koh 4, 9-10).

Rengiamų kursų tikslas - padėti sužadėtiniams atsakingai apsispręsti ir pasirengti Santuokos sakramentui, susipažinti su svarbiausiais Santuokos sakramento ir krikščioniškos šeimos gyvenimo aspektais: Santuokos sakramento samprata ir liturgija, sutuoktinių tikėjimo svarba, darnių tarpusavio santykių palaikymo ir ugdymo menu, lytiškumo ir vaisingumo dovana, vaiko vystymosi iki gimimo bei bioetinės gyvybės klausimų samprata.

Susitikimų metu numatoma aptarti tokias temas:

1. Kas mums svarbu. 2. Bendravimas ir bendrystė. 3. Kartu per permainas. 4. Atleisti ir švęsti.
5. Krikščioniškas požiūris į lytiškumą. 6. Vaisingumo pažinimas. Gyvenimas iki vaiko gimimo.
7. Dievas ir Bažnyčia. 8. Priesaika.

Šiuose susitikimuose nebus apsiribojama vien teorinėmis žiniomis. Per užduotis poroje, pokalbius, diskusijas, praktinę veiklą siekiama labiau pažinti ir geriau suprasti vienas kitą.
Programą veda šeimos, pasirengusios dalytis savo gyvenimo santuokoje ir tikėjimo patirtimi.
Taip pat yra numatyti susitikimai su kunigu.
Visuose susitikimuose būtina dalyvauti abiems sužadėtiniams.

Molėtuose kursai vyksta Parapijos namuose (Jono Pauliaus II g. 2)

Išankstinė registracija ir informacija mob. tel.:  8 615 73389

Šeimos centro vadovė Giedrė Žundienė

Naudinga informacija

          Prieš 3 mėnesius iki santuokos kreipkitės į vieno iš Jūsų parapijos (kurioje rengiatės tuoktis), kleboną. Su juo suderinsite santuokos datą ir laiką.

          Santuokos sakramentą, kaip ir kitus sakramentus, tikintieji priima savo parapijoje. Jei santuoka laiminama vieno iš sužadėtinių parapijoje, leidimo tuoktis už parapijos ribų nereikia.

          Santuoka gali būti laiminama ir kitoje parapijoje ar bažnyčioje, tačiau tos parapijos klebonas turi gauti parapijų, kurioms priklauso sužadėtiniai, klebono raštišką leidimą.

Eidami pas kleboną, turėkite šiuos dokumentus:
·         Pasus ar asmens tapatybės korteles;
·         Krikšto liudijimus;
·         Bažnyčios, kurioje buvote pakrikštyti, klebono pažymą, kad nesate sudarę bažnytinės santuokos ar priėmę šventimų, vienuolystės įžadų;
·         Jūsų parapijos klebono leidimą tuoktis kitoje bažnyčioje (jei ketinate tuoktis ne savo parapijoje).

Jei Jūsų situacija yra ypatinga (sužadėtinis (-ė) užsienietis (-ė), našlys ( -ė) ir pan.), reikės papildomų dokumentų ir pasirengimo. Tai Jums paaiškins klebonas ar jo įgaliotas asmuo.

Palaiminto sužadėtuvių laiko rengiantis santuokos dienai Jums linki  Molėtų dekanato ganytojai ir kursų rengimo organizatoriai bei vedėjai!

web sprendimas c-4