2011 m.
"Aukštyn širdis!" pristato daugybę vasaros kartu :)

2011 m. gegužės 29 d.
(Ūla Urbonavičiūtė)

Maldinga piligrimine kelione liudijome tikėjimą.

2011 m. birželio 1 d.
Klebono kun. Kęstučio ir jo kurso draugų 25-osios kunigystės metinės

2011 m. gegužės 22 d. ir 29 d.
39 vaikai priėmė Švč. Sakramentą

2011 m. balandžio 18 - 24 d.
Bendrystė, kuri keičia...

2011 m.
Velykų laukimas

2011 m. balandžio 5 d.
Sveikinome kunigą Povilą Tekorių su gimtadieniu.

2011 m. balandžio 3 d.
Klebono Kęstučio Kazlausko 50 metų jubiliejaus šventė.

2011 m. balandžio 2 d.
Molėtų parapijos jaunimo grupelė lankėsi Rokiškio parapijoje. Jaunimas giedojo Viešpačiui giesmes, liudijo meilę Dievui.

web sprendimas c-4