Pokyčiai parapijoje

2017 m. kovo mėnuo
Kovo 19 d. Molėtų parapija išlydėjo vikarą kun. Mindaugą Grendą į Kaišiadorių parapiją, o kovo 26 d. sutiko naująjį vikarą kun. Lauryną Visocką, kuris lig šiol ėjo Elektrėnų parapijos vikaro pareigas.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

Pokyčiai parapijoje
Pokyčiai parapijoje
Pokyčiai parapijoje
Pokyčiai parapijoje
Pokyčiai parapijoje
Pokyčiai parapijoje
Pokyčiai parapijoje
Pokyčiai parapijoje
Pokyčiai parapijoje
Pokyčiai parapijoje
Pokyčiai parapijoje
Pokyčiai parapijoje
Pokyčiai parapijoje
Pokyčiai parapijoje
Pokyčiai parapijoje
Pokyčiai parapijoje
Pokyčiai parapijoje
Pokyčiai parapijoje
Pokyčiai parapijoje
Pokyčiai parapijoje
Pokyčiai parapijoje
web sprendimas c-4